مشاوره و روانشناسی نوجوان

تعامل و برخورد تنبيهی

Posted on
تعامل و برخورد تنبيهی

تعامل و برخورد تنبيهی استفاده موثر از تنبيه از آن جا كه تشويق، همواره مؤثر نبوده و گاهي لازم است براي تغيير يك رفتار، از تنبيه استفاده شود ، در بسياري از موارد، تركيبي از حداكثر تشويق و حداقل تنبيه بهترین راه حل ممكن به شمار مي آيد. هر چيزي كه باعث تضعيف يك رفتار […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

امور ورزشي

Posted on
امور ورزشي

امور ورزشي در اجراي فعاليت هاي ورزشي توجه به سن، توانايي جسماني، جنسيت و ميزانعلاقه افراد مي تواند از عوامل مؤثر و تعيين كننده باشد معمولاً فعاليت هاي ورزشي به 3 گروه عمده تقسيم مي شوند: 1 فعاليتهاي ورزشي تفريحي-2 مسابقات-3 فعاليتهاي ورزشي حرفه اي امور ورزشي تفريحي با توجه به اهميت تعيين كننده فعاليت […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

آموزش كاركنان خانه هاي كودكان و نوجوانان

Posted on
آموزش كاركنان خانه هاي كودكان و نوجوانان

آموزش كاركنان خانه هاي كودكان و نوجوانان لازم است كه نيروي كار مرتبط با كار فرزندان متناسب با پست سازما ني و مسئوليتيكه به ايشان واگذار شده ، آموزش هاي لازم را براي بهبود وضعيت كيفي مركز در دورانخدمت خود طي كنند. اين آموز ش ها بايد با هم آهنگ ي برنامه ريزان دفتر آموزشسازمان […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره امور مذهبي

Posted on
مشاوره امور مذهبي

امور مذهبي امور مذهبي در خانه هاي كودكان و نوجوانان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است ولازم است به طور خاص و من ظماً مورد پي گيري و اقدام قرار گيرد و در برنامه ريزيهايمختلف ابعاد متفاوت آن مورد توجه قرار گيرد. برخي از مواردي كه توصيه ميشود به اين شرح است: -1 تقويت آرامش […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

بهداشت عمومي

Posted on
بهداشت عمومي

بهداشت عمومي كنترل همه عواملي كه به نحوي از انحا بر سلامت افراد جامعه تاثير داشته باشد،بهداشت عمومي گفته ميشود.در ارتباط با تأمين بهداشت عمومي بايد اين موارد را در نظر داشت:-1 انتخاب محل و مكان مناسب كه داراي فضا و اتاق هاي مناسب با استانداردهايعلمي و فني براي زندگي گروهي باشد. -2 استفاده از […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

برنامه تعطیلات پیش بینی نشده

Posted on
برنامه تعطیلات پیش بینی نشده

برنامه تعطیلات پیش بینی نشده برنامه روزانه و تعطيلات اعياد مذهبي، سوگواري ها و تعطيلات پيش بيني نشده -1 مطلوب است در اين ايام برنامه ريزي روزانه فرزندان به گونه اي باشد كه آداب ورسوم و عرف جامعه در نظر گرفته شده و مطابق با رسوم اجتماعي هر منطقه اينبرنامه ريزي، تنظيم و تدوين و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

تعطيلات ايام نوروز

Posted on
تعطيلات ايام نوروز

تعطيلات ايام نوروز -1 تهيه پوشاك براي ايام نوروزي فرزندان بايد متناسب با آداب و رسوم جاري و شرايطفرهنگي منطقه و با نظارت مربي و با مشاركت فرزندان از محل اعتبارات مركز و ياكمك هاي مردمي خريداري شود، به صورتي كه تا جايي كه امكان دارد عمومفرزندان از لباس هاي نو استفاده كنند و يا […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

برنامه ريزي روزانه ايام سال

Posted on
برنامه ريزي روزانه ايام سال

برنامه ريزي روزانه ايام سال در برنامه روزانه مراكز نگه داري شبانه روزي نكاتي در نظر گرفته شده كه به اجمال بهآنها اشاره ميشود:-1 ويژگي هاي گروه سني و جنسي لحاظ شده است.-2 اين برنامه با توجه به منابع و ا مكانات موجود به صورتي تنظيم شده كه در كلكشور قابلاجرا باشد. 3 برنامه ها […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مقابله های سازگارانه

Posted on
مقابله های سازگارانه

مقابله های سازگارانه دانش آموزی را در نظر بگیرید که برای قبول شدن به دو نمره نیاز دارد. او در برنامه روزانهخود، برای مطالعه درس مورد نظر، ساعت بیشتری را صرف می کند. فردی که پدر خود را ازدست داده، برای کم کردن اندوه خود، اعمال پسندیده ای را انجام می دهد که پدرش دوستمی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

انواع فشار روانی

Posted on
انواع فشار روانی

انواع فشار روانی انواع فشار روانی به دو نوع، منفی و مثبت تقسیم می شود. هرچند اغلب افراد، فشار روانی رامنفی تلقی می کنند. اما فشار روانی می تواند هر دو شکل منفی و مثبت را داشته باشد. در نمونه های زیر فشارهای روانی منفی و مثبت را ملاحظه می کنید؛1 حواس پرتی دانش آموز […]