روانشناسی نوجوانان و خانواده

تندرست بودن به چه معناست؟

Posted on
تندرست بودن به چه معناست؟

تندرست بودن به چه معناست؟ چندين شاخص براي تندرستي وجود دارد:انعطاف پذيريعملكرد خوب ماهيچه ايتحمل قلبي – تنفسي همه اين موارد سه جزء مهم هستند، اما تحمل فشار قلب و ريه، مهمتر ازبقيه موارد است. براي كسب اطمينان از اينكه آيا از قلب و ري ههاي خودبه حد كافي كار ميكشيد، بايد از برخي روش […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

حمایت از مرزهای خود

Posted on
حمایت از مرزهای خود

حمایت از مرزهای خود پنج شیوه زیر به شما برای حمایت از مرزهای خود، کمک میکند 1- به وضوح مشکل خود را بیان کنید . 2 – رفتاری را که برای شما قابل پذیرش نیست، مشخص کنید.3 – احساس خود را مطرح کنید تا دیگران بدانند که این موقعیت چه احساسی را در شما برمیانگیزد.4 […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

روش هاي اصلاح لکنت زبان

Posted on
روش هاي اصلاح لکنت زبان

روش هاي اصلاح لکنت زبان 1 روش زبانی یا بیانی یا تلفظیبراي کودکان 7 سال به بالا می باشد در این روش تمرین هاي مربوط به رها ساختن عضلانیجلوگیري از گیر و فشار از اهمیت بسزایی برخوردار است.-2 روش دو جانبه یا مکملبیشتر براي کودکان 3 تا 7 سال استفاده می شود و هدف آن […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

روش هاي درمان بیش فعالی

Posted on
روش هاي درمان بیش فعالی

روش هاي درمان بیش فعالی علت هاي عمده ایجاد اختلال بیش فعالی و نقص توجهعلت هاي ایجاد اختلال ب یش فعالی و کم توجهی هنوز به طور قطعی مشخص نیست اما عواملژنتیک، عوامل عصب شناختی و عصبی  شیمیایی، سم هاي محیطی، عوامل مربوط به تغذیه، عواملروانشناختی (تعامل طبیعت  تربیت) و نوع رفتار والدین از جمله […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

آفات دل بستن به غير خدا

Posted on
آفات دل بستن به غير خدا

آفات دل بستن به غير خدا تنها خدا غني و پايدار است و غير خدا پوچ و نابود شدني و رفتني است.پس دل بستن به غير خدا يعني دل بستن به پوچي ها. به عنوان مثال: اگر كسيبه ساختمان – كه رفتني است- دل ببندد به پوچي دل بسته است، اما اگر برايايجاد بستر بهتري […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ذهن خود را باز بگذاريد

Posted on
ذهن خود را باز بگذاريد

ذهن خود را باز بگذاريد ذهن خود را باز بگذاريدهنگامي كه شما طر حها و مباحث ههاي زيادي داريد و هر يك از آنها،سعي دارند تا توجه شما را به خود جلب كنند، برايتان بسيار سختخواهد بود كه به همه آنها، به طور مرتب، بپردازيد. بسياري از مردم،گزارش مي كنند كه يك مورد استرس زا، […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

زندگي را ساده كنيد

Posted on
زندگي را ساده كنيد

زندگي را ساده كنيد شما روز خود را با رسيدگي به امور منزل، امور شغلي و نگهداري از بچه هاسپري مي كنيد. آخر هفته هم به ميهمانيم يرويد، غذا را بيرون از منزلصرف مي كنيد، بچه ها را به پيكنيك مي بريد، فيش هاي مختلف راپرداخت مي كنيد و ساير وظايفتان را انجام مي دهيد. […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

راه های عملی برای دوست داشتن خود؟

Posted on
راه های عملی برای دوست داشتن خود؟

راه های عملی برای دوست داشتن خود؟ یک تصویر دوستداشتنی از خودتان بسازیداغلب ما تصویری که از خودمان در ذهن داریم یک تصویر انسان ضعیف، دوستنداشتنی وشکستخورده است و بهواسطه همین تصویر هم داریم زندگی میکنیم.اگر میخواهید آن را تغییر دهید یکی از راههای آن تصویرساز ی ذهنی است. به این صورت کهببیند اگر فردی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد

Posted on
كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد

كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد برای كنار آمدن با شخصیت خصیصه های فردی، به او كمك كنید تا به روحیه اش بیشتر برسد. بعضی ازاین اشخاص فرصت و توانایی پرداختن به علایق و خواسته های خود را ندارند و در نتیجه ناخشنود میشوند و خود را ناموفق احساس می كنند، بی جهت […]

مشاور ازدواج خوب

كنار آمدن با شخصیت مراقب

Posted on
كنار آمدن با شخصیت مراقب

كنار آمدن با شخصیت مراقب 1 شخصیت مراقب ممكن است بسیار با اعتماد به نفس، مستقل، محكم و قاطع باشد. ممكن است –ندانید تا چه اندازه به احترام و توجه شما نیازدارد، این خواسته ی او را به تكرار برآورده سازید.2 در توجه كردن به او تردیدی به خود راه ندهید گرچه ممكن است او […]