مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره ازدواج در اصول گفتگو در همسران

Posted on
مشاوره ازدواج در اصول گفتگو در همسران

مشاوره ازدواج در اصول گفتگو در همسران مشاوره ازدواج در اصول گفتگو در همسران در موارد زیر بررسی می شود : 1. هيچ كس نم يتواند گفتگو نكند، گفتگو نكردن نيز نوعي گفتگو است. 2. پيام فرستاده شده اغلب پيامي نيست كه دريافت ميشود. 3. در ناكار آمدي گفتگو هر دو طرف مقصرند. 4. بخش […]

روانپزشک و متخصص اعصاب و روان با تجربه

اثرات روانی خنده

Posted on
اثرات روانی خنده

اثرات روانی خنده هرگز به خنده به اندازه نفس کشیدن اهمیت نمی دهیم، زیرا روزانه صدها بار دست به این کار می زنیم. اما اخیراً دانشمندان در مورد تشخیص ایمن شناسی روانی شناخت چگونگی کمک مغز به بهبود جسم بیش از پیش توجه می کنند. آنان پی برده اند خنده یی که انسان از ته […]

روانپزشک و متخصص اعصاب و روان با تجربه

خندیدن، ضامن سلامتی و طول عمر

Posted on
خندیدن، ضامن سلامتی و طول عمر

خندیدن، ضامن سلامتی و طول عمر باور کنید زندگی ، بی عیب و نقص نیست ، اما میتواند بسیار خندهدار و جالب باشد. خنده ، بهدلیل ایجاد فعالیت فیزیکی، کل بدن را تحت تأثیر قرار داده و عاملی برای سوخت کالری و کاهش وزن اضافی نیز می باشد. پژوهشها نشان میدهند که خندیدن، راهی برای […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

پول توجيبي کودکان

Posted on
پول توجيبي کودکان

پول توجيبي بهعنوان يكي از ابزارهاي مهم پرورشي و تقويت جنبه هاي خلاق مـديريت اقتصادي فرزند و نيز آموزش مهارت خريـدكردن، پـس انـداز كردن و پاسـخ بـه نيازهـا،اولويت بندي نيازها، تشويق و معامله كردن در خانه ها محسوب مي شود و به ايـ ن منظـوربايد نسبت به پرداخت پول توجيبي مطابق با دستورالعمل اجرايي اقدام […]

مقالات و پژوهش های روانشناسی

انواع لبخند

Posted on
انواع لبخند

انواع لبخند لبخند مؤدبانه این لبخند، بهطور معمول، هنگام احوالپرسی سریع و یا تصدیق مؤدبانه چیزی بهکار میرود. هیچ حرکت قابل تشخیصی در چهره دیده نمیشود و فقط گوشه های لب به سمت بالا حرکت میکنند. لبخند حقیقی این لبخند هنگامی دیده میشود که تغییرهائی در رفتار ایجاد شود که نشاندهنده خوشایند بودن یا لذت […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

تاثير محيط قبل از تولد بر تفاوتهاي فردي انسان

Posted on
تاثير محيط قبل از تولد بر تفاوتهاي فردي انسان

تاثير محيط قبل از تولد بر تفاوتهاي فردي انسان   1 – بيماري هاي مادر الف( انواع سيفليس) (كوفت) که از فردی به نام سیفیلوس از باکتری خاص آمده است. از خراش وارد بدن می شود. بعد از دو هفته تاول قرمز اندازه شکه می زند )مرحله پوستی( که این مرحله دارو ندارد. در مرحله […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

مهمترين عوامل توافق در ازدواج

Posted on
مهمترين عوامل توافق در ازدواج

مهمترين عوامل توافق در ازدواج 1 – رشد عاطفي و فکري – سن روانی، اجتماعی، عاطفی، جسمانی و عقلانی همه از عوامل رشد فکری اند. – سلامتی ژنتیکی – سلامت شخصیتی و روانی – اختلاف هوش و معلومات – رشد عاطفی به معنی قدرت کنترل احساسات و عواطف خود داشتن 2 – تشابه علائق و […]