مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده هاي نوظهور عصر مدرنینه

Posted on
مشاوره خانواده هاي نوظهور عصر مدرنینه

مشاوره خانواده هاي نوظهور عصر مدرنینه -1 خانواده اي با یکی از والدین: افزایش طلاق ها و روابط نامشروع از علل بوجودآورندة این الگوهاي خانوادة هسته اي است .-2 با هم زندگی کردن: امروزه این نوع زندگی کردن عمومی و مأنوس در روابط جنسیبویژه میان جوانان است. در طول دو دهۀ اخیر بیش از دو […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی

Posted on
مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی

مشاوره خانواده مفهوم واقعی زندگی مفهوم زندگی براي تک تک افراد متفاوت است. مهم نیست چه موقعیتی دارید، چقد رمال و ثروت دارید و یا حتی چندسالتان است.رالف والدو امرسون 2میگوید:زندگی ان سان ها دا ستان هاي واقعی ا ست که اگر دلاورانه بر صحنه آیند به لذ تی بیش از ».« آنچه از افسانهها […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره ازدواج چگونه مي توانيد زبان عشق خود را پيدا كنيد

Posted on

مشاوره ازدواج چگونه مي توانيد زبان عشق خود را پيدا كنيد در اينجا سه رويكرد آورده ايم كه به شما كمك مي كند تا بتوانيد زبان عشق اصلي خود را بيابيد. ابتدا، رفتار خود را بررسي كنيد. شما معمولاًچگونه عشق و تحسين خود را نسبت به افراد ديگر نشان مي دهيد؟ اگر هميشه دست بر […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

Posted on
مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس هرگاه اوقات پرمشغله خود را طي سال بررسي كرديد و حجم كاريروزانه خود را براي يك ماه، هفته و… ثبت كرديد، آن را مرور كنيد تاچرخه هاي استرس روزانه، ماهانه و سالانه خود را مشخص كنيد.به خاطر داشته باشيد كه تاثيرات فشار كار اضافي، ميتواند باعث افزايشاسترس شود. […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم!

Posted on
دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم!

دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم! در تقسیم بندی افراد از لحاظ تیپ شناسی ما با دو گونه شخصیتمواجه می شویم:۱- افراد برون گرا: افرادی که انرژی خود را از جمع می گیرند ودوست دارند که با افراد مختلف رابطه برقرار کنند.۲- افراد درون گرا: افرادی که انرژی خود را از درون خود […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس

Posted on
مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس

مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس 1 فعاليتي را تحت عنوان فعاليتهاي هوازي انتخاب كنيد. اين فعاليتممكن است شامل قدم زدن، دويدن، اسكي، تنيس و شنا باشد. سعيكنيد فعاليتي را انتخاب كنيد كه از آنجا آن لذت مي بريد؛ چون بيشتراحتمال دارد كه به آن فعاليت بچسبيد. 2 زمان خاصي را براي ورزش انتخاب كنيد. […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره مرزهای درون خانواده

Posted on
مشاوره مرزهای درون خانواده

مشاوره مرزهای درون خانواده الف) مرزهای درهم تنیده این خانواده ها در بین روان شناسان خانواده به خانواده با درهای باز مشهور هستند. در این خانواده ها همه چیز به هم ریخته است. بی قانونی و بی نظمی بسیاری دیده می شود. افراد هویت مستقلی ندارند. همهبه شدت به هم وابسته اند. این خانواده ها […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاوره و روانشناسی حد و مرز فیزیکی

Posted on
مشاوره و روانشناسی حد و مرز فیزیکی

مشاوره و روانشناسی حد و مرز فیزیکی این نوع مرزبندی به شما کمک میکند تا محدوده خود را از نظر فیزیکی مشخص کنید. حد و مرزهایفیزیکی؛ شامل بدن، گرایشات جنسی، حریم شخصی و چیزهای دیگری مانند لباس، خانه، امنیت، پول، وغیره میشود. یک نمونه از حد و مرز فیزیکی زمانی است که شخصی به سوی […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

Posted on
عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان 1) احساسات و هیجاناتلکنت یک اختلال پیچیده روانی و حرکتی است که داراي ابعاد فیزیولوژیکی و روانی است . مکانیسمصحبت کردن از یک تعادل خیلی ظریف برخوردار است لذا نفس لکنت کردن از نظر احساسی وعاطفی روي فرد تاثیر می گذارد و در بعضی از شرایط و موقعیت ها […]

مشاوره تحصیلی رایگان آنلاین

دانش آموزان دیرآموز

Posted on
دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز دیرآموز اصطلاحی است که براي اطلاق به کودکی با مشکلات یادگیري به کار می رود و منظوریادگیرنده ایست که مطالب را کندتر ی ا آهسته تر از متوسط همسالان طبیعی خود فرامی گیرد . چنینکودکی داراي قواي هوشی طبیعی است که به هر دلیلی مطالب را کندتر از آنچه متناسب سن او […]