مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

آفات دل بستن به غير خدا

Posted on
آفات دل بستن به غير خدا

آفات دل بستن به غير خدا تنها خدا غني و پايدار است و غير خدا پوچ و نابود شدني و رفتني است.پس دل بستن به غير خدا يعني دل بستن به پوچي ها. به عنوان مثال: اگر كسيبه ساختمان – كه رفتني است- دل ببندد به پوچي دل بسته است، اما اگر برايايجاد بستر بهتري […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ذهن خود را باز بگذاريد

Posted on
ذهن خود را باز بگذاريد

ذهن خود را باز بگذاريد ذهن خود را باز بگذاريدهنگامي كه شما طر حها و مباحث ههاي زيادي داريد و هر يك از آنها،سعي دارند تا توجه شما را به خود جلب كنند، برايتان بسيار سختخواهد بود كه به همه آنها، به طور مرتب، بپردازيد. بسياري از مردم،گزارش مي كنند كه يك مورد استرس زا، […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

زندگي را ساده كنيد

Posted on
زندگي را ساده كنيد

زندگي را ساده كنيد شما روز خود را با رسيدگي به امور منزل، امور شغلي و نگهداري از بچه هاسپري مي كنيد. آخر هفته هم به ميهمانيم يرويد، غذا را بيرون از منزلصرف مي كنيد، بچه ها را به پيكنيك مي بريد، فيش هاي مختلف راپرداخت مي كنيد و ساير وظايفتان را انجام مي دهيد. […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

راه های عملی برای دوست داشتن خود؟

Posted on
راه های عملی برای دوست داشتن خود؟

راه های عملی برای دوست داشتن خود؟ یک تصویر دوستداشتنی از خودتان بسازیداغلب ما تصویری که از خودمان در ذهن داریم یک تصویر انسان ضعیف، دوستنداشتنی وشکستخورده است و بهواسطه همین تصویر هم داریم زندگی میکنیم.اگر میخواهید آن را تغییر دهید یکی از راههای آن تصویرساز ی ذهنی است. به این صورت کهببیند اگر فردی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد

Posted on
كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد

كنار آمدن با شخصیت خصیصه های منحصر بفرد برای كنار آمدن با شخصیت خصیصه های فردی، به او كمك كنید تا به روحیه اش بیشتر برسد. بعضی ازاین اشخاص فرصت و توانایی پرداختن به علایق و خواسته های خود را ندارند و در نتیجه ناخشنود میشوند و خود را ناموفق احساس می كنند، بی جهت […]

مشاور ازدواج خوب

كنار آمدن با شخصیت مراقب

Posted on
كنار آمدن با شخصیت مراقب

كنار آمدن با شخصیت مراقب 1 شخصیت مراقب ممكن است بسیار با اعتماد به نفس، مستقل، محكم و قاطع باشد. ممكن است –ندانید تا چه اندازه به احترام و توجه شما نیازدارد، این خواسته ی او را به تكرار برآورده سازید.2 در توجه كردن به او تردیدی به خود راه ندهید گرچه ممكن است او […]

مشاور ازدواج خوب

شخصیت مِهر طلب

Posted on
شخصیت مِهر طلب

شخصیت مِهر طلب مهرطلب موجودی علاقه مند، مراقب و متوجه است، شما كسی را پر محبت تر، مشتاق تر و دلواپس تر ازاو نسبت به خود پیدا نمی كنید. تیپ مهر طلب برای جلب محبت دیگران تلاش فراوان می كند.مثلاً تمام وقت، پول و انرژی خود را مصرف می كند ولی آن را به حساب […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

شخصیت وظیفه شناس

Posted on
شخصیت وظیفه شناس

شخصیت وظیفه شناس وظیفه شناس ها به اصول اخلاقی پای بند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمیگیرند. آنها به خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می كنند. كار زیاد، ویژگی بارز اینگونه ی شخصیتی است وظیفه شناس ها موفقیت طلب هستند، هیچ پزشك، وكیل، دانشمند یا مقام […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اختلالات شخصیت اسكیزوئید

Posted on
اختلالات شخصیت اسكیزوئید

اختلالات شخصیتاسكیزوئید الگوی نافذ گسستگی از روابط اجتماعی و محدودیت طیف تجربه و ابرازهیجان ، در موقعیت های بین فردی ، كه در اوایل بزرگسالی شروع شده و خودرا در زمینه های گوناگون نشان می دهد و با چهار تا یا بیشتر از علایم زیرمشخص است: 1 از روابط نزدیك ، از جمله عضو یك […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره خانواده شخصیت وابسته

Posted on
مشاوره خانواده شخصیت وابسته

مشاوره خانواده شخصیت وابسته این اشخاص خود را ضعیف ، تهی و حقیر می پندارند و اعتماد به نفسشان بسیار پایین است. خود راصاحب رأی نمی دانند. برای كسب محبت و حمایت دیگران به اقدام های افراطی دست می زنند. اینگونه افراد چون از قطع حمایت یا تأیید می ترسند، اغلب در ابراز مخالفت با […]