مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

مشاوره روانشناسی پنج زبان عشق

Posted on
مشاوره روانشناسی پنج زبان عشق

مشاوره روانشناسی پنج زبان عشق 1. كلمات تاييد آميزدر اين زبان از لغاتي براي تاييد فرد ديگر استفاده ميشود. “واقعا تو را به خاطر شستن ماشين تحسين ميكنم.عالي به نظر ميرسد.” “به خاطراينكه زباله ها را بيرون گذاشتي متشكرم تو بهتريني ” “با آن لباس خيلي خوب به نظر ميرسي ” “عاشق اين واقعيت هستم […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره و روانشناسی استرس چيست؟

Posted on
مشاوره و روانشناسی استرس چيست؟

مشاوره و روانشناسی استرس چيست؟ استرس چيست؟ از بسياري جهات استرس مانند عشق است كه هر كس آن را به گونه اي دركمي كند و خودش را از راه هاي عجيب نشان مي دهد. در يك كلام، استرسنيرويي قوي است كه قادر است خوبي ها و بدي هاي بسياري را سبب شود.از نظر علمي، استرس […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

تمرین شاد بودن

Posted on
تمرین شاد بودن

تمرین شاد بودن مشاوره و روانشناسی (تمرین شاد بودن)02122715886 تمرین شاد بودن چگونه این کار را انجام دهیم ؟ آچور چهار فعالیت ساده را پیشنهاد می کند که به وسیله آنها می توان مغزرا آموزش داد تا به پدیده ها نگاه مثبت تری داشته باشد جست وجوی روزانه برای سه نکته مثبتدر پایان هر روز […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره رسيدن به منزلت اجتماعي

Posted on
مشاوره رسيدن به منزلت اجتماعي

مشاوره رسيدن به منزلت اجتماعي بر اساس آنچه تاكنون توضيح داده شد، روشن است كه تلاش وكوشش فرد براي كسب شأن و منزلت و يافتن اعتبار تا چه اندازه اهميتدارد. اگر او از ميان تودة مردم برخاسته باشد، در اين فرآيند كارش بسيدشوارتر است، چرا كه ميزان امكانات او براي يافتن موقعيت و دست يابي […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي

Posted on
مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي

مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي اين مفهوم كه شايد يكي از شاخص ترين مفاهيم در نظريه آدلرمحسوب مي شود، به نگرش هاي فر د نسبت به اجتماع اشاره دارد . از منظرآدلر تعلّق اجتماعي بدين معناست كه هر آدمي در فرايند تحول و رشدسالم، خود را جزيي از جامعة انساني دانسته و در جهت آينده […]

درمان اختلالات روانی حضوری و آنلاین

تعریف بیش فعالی

Posted on
تعریف بیش فعالی

تعریف بیش فعالی مشاوره و  روانشناسی و روانپزشکی (تعریف بیش فعالی) 02122715886 تعریف بیش فعالی به حالتی اطلاق می شود که کودك به نحو افراطی و بیش از اندازه فعال و پر جنب و جوش باشد واین تحرکات زیاد اطرافیان وي را دچار مشکل می کند .به علت بی دقتی ممکن است در انجام تکالیفمدرسه […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی لبخند

Posted on
مشاوره روانشناسی لبخند

مشاوره روانشناسی لبخند یکی از بهترین مهارت ها برای جذب افراد، لبخند است. تحقیقاتنشان داده که تقریباً یک سوم افراد به طور طبیعی چهره ای گشادهدارند، ثلث دیگر چهره ای خنثی دارند که به راحتی می توانند از لبخنداستفاده کنند و ثلث آخر نیز چهره ای جدی و گرفته دارند، حتی اگرفکر کنند که لبخند […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره خانواده و ازدواج در من رو چه به این کارها؟

Posted on
مشاوره خانواده و ازدواج در من رو چه به این کارها؟

مشاوره خانواده و ازدواج در من رو چه به این کارها؟ من رو چه به این کارها؟ اذعان به عدم توانایی برای انجام یک کار، حس انجام آن را کور میکند.وقتی بگویید نمیتوانم درس را بفهمم، در ادامهاش هم میگویید حس درس خوندننیست! با اینکه توانایی انسان ظرفیت محدودی دارد، ولی همین ظرفیت، بسیاروسیع است […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

اعتقاد به قضا و قدر

Posted on
اعتقاد به قضا و قدر

اعتقاد به قضا و قدر بهترین روانکاو در اعتقاد به قضا و قدر و حاكميت خداوند بر جهان آفرينش اعتقاد به قضا و قدر و حاكميت خداوند بر جهان آفرينش همانطور كه در آيه شريفه مذكور آمده، حركات و سكنات آدمي زير نظرخداوند بوده و طبق آيه شريفه:«… و تلك الايام ندا ولها بين الناس […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

سازگاري با حوادث زندگي

Posted on
سازگاري با حوادث زندگي

سازگاري با حوادث زندگي بهترین مشاور خانواده و مشاور ازدواج در سازگاري با حوادث زندگي سازگاري با حوادث زندگي در كنار حوادثي مانند مرگ و طلاق تجربيات ديگري نيز در زندگيهستند كه مي توانند استرس بالايي ايجاد كنند. اين حوادث شامل نقلمكان، بچه دار شدن (براي پدر و مادر)، گرفتن كار در يك كشور خارجيو […]