روانشناسی نوجوانان و خانواده

مشاوره روانشناسی کلمات تایید آمیز

Posted on
مشاوره روانشناسی کلمات تایید آمیز

مشاوره روانشناسی کلمات تایید آمیز مشاوره روانشناسی کلمات تایید آمیز در این زبان از لغاتی برای تایید فرد دیگر استفاده میشود. “واقعا تو را به خاطر شستن ماشین تحسین میکنم.عالی به نظر میرسد.” “به خاطراینکه زباله ها را بیرون گذاشتی متشکرم تو بهترینی ” “با آن لباس خیلی خوب به نظر میرسی ” “عاشق این […]

مشاور ازدواج خوب

اشتباهات رایج زنان در مشاجرات

Posted on
اشتباهات رایج زنان در مشاجرات

اشتباهات رایج زنان در مشاجرات بالا بردن صدا و استفاده از لحن های تند احساسی؛ که متهم کننده، غر زننده، تمسخرآمیز و نیشدارند. سعی کنید برخوردی غیر احساسی داشته باشیدطرح سوال هایی بی جواب و منظور دار؛ مانند “چطور توانستی بگویی که…” به جای صراحت در بیان خواسته یا عقیده مانند: “من می فهمم و […]

مشاور ازدواج خوب

خوشبختی را دریابید

Posted on
خوشبختی را دریابید

خوشبختی را دریابید ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ!ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ!ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﻣﺎﻥ، ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ، ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮﻭﺍﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ…ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ…ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏُﺮﻏﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ!ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ! ﺯﻭﺭ […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

کم توقع باشید تا زندگی بهتری داشته باشید

Posted on
کم توقع باشید تا زندگی بهتری داشته باشید

کم توقع باشید تا زندگی بهتری داشته باشید کم توقع باشید تا زندگی بهتری داشته باشید کم توقع باشید تا زندگی بهتری داشته باشید #سیاستهای_رفتاری #هر_کسی_اندازه_خودش یکی از ویژگیهای خوبی که باعث میشه در ارتباط با دیگران ، آرامش بیشتری رو تجربه کنین داشتن مناعت طبع و کم توقعیه . ❌یعنی چه طوری ؟ یعنی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

لطفا سر فرزندتان داد نزنید

Posted on
لطفا سر فرزندتان داد نزنید

لطفا سر فرزندتان داد نزنید چرا تا داد نزنم فرزندم به حرفم گوش نمیکنه؟؟ والد از کودک می‌خواهد؛کاری را در همان لحظه انجام دهد!!و کودک یا آنرا به تعویق می‌اندازد یا اصلا انجام نمی‌دهد.و والد این‌بار با صدایی بلندتر آنرا تکرار می‌کند و ممکن است عصبانی شده؛تند و پرخاشگرانه باشد. ?در این فرآیند کودک چه […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

چگونه روابط شما با همسرتان بهتر خواهد شد

Posted on
چگونه روابط شما با همسرتان بهتر خواهد شد

چگونه روابط شما با همسرتان بهتر خواهد شد اما #کوچکترین اتفاق اگر بین زن و شوهر رخ دهد و آنرا بزرگ کنند،اگر ناراحتی ایجاد کند، حتی در صورت بخشش، از ذهن دو طرف نمیرود…به مرور زمان به #رابطه خدشه وارد میشود…کم کم کدورتها عادی میشود…کم کم از یکدیگر سرد میشوند…این خیلی #خطرناک است…سعی کنید زود […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مشاوره موفقیت یعنی به کمال رسیدن

Posted on
مشاوره موفقیت یعنی به کمال رسیدن

مشاوره موفقیت یعنی به کمال رسیدن اگه ما این اعتقاد و انرژی مثبت را داشته باشیم که باید به کمال برسیمو هر چقدر موفق بشیم هنوز هم کارهای ناتمامی داریم و موفقیت هایلازم را بدست نیاوردیم این حس در ما احساس شکست و سرخوردگیایجاد می کنه، کمال طلبی رو درست معنا کنیم.و همیشه منتظر نتیجه […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

مشاوره روابط جنسی ،سکس تراپی

Posted on
مشاوره روابط جنسی ،سکس تراپی

مشاوره روابط جنسی ،سکس تراپی تفاوت_انگیزه_جنسی زن ‌‌و‌مرد? ✔️تحقیقات نشان داد اکثر مردانی که استمنا می‌کردند ،این عمل را در سنین پایین شروع کردند✔️اما زنانی که استمنا می‌کردند از حدود ۲۰سالگی بوده و نیمی از آنها بدون تجربه استمنا بودند‼️انگیزه های جنسی پسران در سنین پایین شدیدتر از دختران گزارش شده ✔️در ازدواج مردان با […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

از مشکلات نهراسید

Posted on
از مشکلات نهراسید

از مشکلات نهراسید از مشکلات نهراسید یکی ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺩﻩ ﺑﻪ اسم مش مراد به ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ، ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ…ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

ده قانون کلی زندگی

Posted on
ده قانون کلی زندگی

ده قانون کلی زندگی ?قانون یکم:به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید. باید بدانیدکه در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست. ?قانون دوم:در مدرسه ای غیر رسمی وتمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد ?قانون سوم:اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. ?قانون چهارم:درس […]