روانشناسی نوجوانان و خانواده

رابطه میان افکار و اهمالکاری

Posted on
رابطه میان افکار و اهمالکاری

رابطه میان افکار و اهمالکاری افکار ما و آنچه که در ذهن ما تجزیه و تحلیل میشود، رابطه مستقیمی با اهمالکاری ما دارد.مثلا :-1 پاداشهای آینده جذابیت کمتری برای ما نسبت به پاداشهای کوتاه مدت دارند.زمانی که به خودمان قول میدهیم که اگر در آینده به فلان هدف رسیدیم، فلان پاداش رابه خودمان بدهیم، درست […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

اهمال کاری دقیقا چیست؟

Posted on
اهمال کاری دقیقا چیست؟

چندین کار انجام نداده داشت که مهلت خاصی هم برای آنها در نظرنگرفته بود؛ اما آن کارها باید انجام میشدند. طبق برنامهریزی خودش،میبایست تا آخر هفته یک تلویزیون جدید برای خرید پیدا کند؛ یک آموزشگاهخوب برای یادگیری زبان پیدا کند و برای تعویض شی رآلات آپارتمانش اقدام کند. این برنامه آخر هفته دیانا بود، ولی […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

قربانی کردن خود

Posted on
قربانی کردن خود

قربانی کردن خود یکی از ویژگ یهای افراد با کمبود اعتماد به نفس این استکه خودشان را قربانی می کنند تا جلب توجه کنند و کمبوداعتماد به نفس خود را جبران کنند. سه تا از نشانه های قربانی کردنخود عبارت است از:1.سرزنش کردن،2.توجیه کردن و3.گلایه و شکایت کردن دوستان، همیشه افرادی هستند که می خواهند […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

ابراز وجود

Posted on
ابراز وجود

ابراز وجود یکی از ویژگ یهای اعتمادب هنفس پایین افراد بی احترامی بهخودشان است. افراد این چنینی خواست ههایشان و ارز شهایزندگیشان را مهم نم یدانند و خودشان را کمتر از دیگران م یدانند.چند روز پیش در مطب دندانپزشکی نشسته بودم ونوبت بعدی منبودم. دکتر روی پرکردن دندان جلویی بیماری کار م یکرد و من […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

احساس گناه

Posted on

مهمترین ویژگی افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند، احساسگناه است. این دقیقاً مقابل و در تضاد با احساس شایستگی و لیاقتو با ارز شبودن در افراد با اعتماد به نفس بالا است.احساس گناه، مهم ترین عاملی است که میتواند انسان را ازخودش دور کند و احساس لیاقت وشایستگی را از فرد بگیرد. درکنار احساس […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

کلام مخرب

Posted on
کلام مخرب

کلام مخرب احساس خیلی خوبی داشتم. بازیگوش و شاداب شاداب .هنوز ۱۰ سالم نشده بود. چنان نشاطی داشتم که قابل تصور نیست.درونم پر هیجان بود، پر از انرژی، آنقدر انرژی داشتم که اگر صبح تا شب با دوستانم بازی می کردیم و مادرانمان دنبالمان نمی آمدند درخلوت شب هم صدای بازیمان در کوچه ها شنیده […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

اعتماد به نفس چیست؟

Posted on
اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟ اولین مهارتی که درون خودم باید رشد میدادم اعتماد به نفسبود. میخواهم با مثالی آن را توضیح بدهم: اعتماد به نفس همانند پی یک ساختمان میماند، هرچه این پی و فونداسیون قویتر باشد و بزرگتر باشد شمامیتوانید ساختمانی بزرگ تر و طبقاتی بیشتر روی این پیقرار دهید. اصاً شما میتوانید روی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

جنبه های مثبت بیمار شدن

Posted on
جنبه های مثبت بیمار شدن

جنبه های مثبت بیمار شدن شب،روز.سیاه،سفید،دوست،دشمن،سرما،گرما،سلامتی،بیماری ……اینها همه ضد و نقیض هم اند که به ما کمک می کنند درک خوبی از هر یک از انهاداشته باشیم.ما اگر تاریکی را نمیدیدیم هیچ وقت روشنایی را درک نمی کردیم.بنابر این لازماست که ضد و نقیضی در کار باشد تا درک درستی از روشنایی و تاریکی داشتهباشیم. […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

خود را وقف هدف اصلی تان کنید

Posted on
خود را وقف هدف اصلی تان کنید

خود را وقف هدف اصلی تان کنید هدف اصلی اکثر ما همان موفقیت است.موفقیت یعنی شادی و احساس غرور و سربلندی.برای اینکه ما نیز به یک انسان موفق تبدیل شویم باید الگویی برای خود معین کنیم. این الگوها کسانی هستند که هیچ گاه تسلیم شرایط نشدند و شرایط را به نفع خودتبدیل کرده اند.از سطوح […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اهداف صحیح

Posted on
اهداف صحیح

اهداف صحیح اهداف صحیح زیربنای یک آینده سبز پر ثمر است. این مورد را قبلاً در صفحات پیش خوانده اید.دلیل اینکه این مورد را به شما یاد آورمی شوم این است که هدف صحیح برای تحقق رویاهایتان بسیار ارزشمند است وکلید گشودن درب آینده سبز است. همه انسان ها رویاهایی در سر دارند و می […]