مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چطور تن صدای جذاب داشته باشیم؟

Posted on
چطور تن صدای جذاب داشته باشیم؟

ما ایران یها با فیلمها و سریال های زیادیخاطره داریم. اغلب این فیلم ها و سریا لها، در یک ویژگی مشترک اند. آن هم دوبله هایبه یادماندنی دوبلورها و تن صدای جذاب آن هاست. همیشه به این فکر می کنیم کها گر صدایی شبیه به منوچهر والی زاده، ناصر طهماسب و یا حسین عرفانی داشتیمچقدر […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

الگوهای زبان بدن را بشناسید

Posted on
الگوهای زبان بدن را بشناسید

الگوهای زبان بدن را بشناسید توجه به زبان بدن و تن گفت هر فرد، یکی از بهترین روش ها برای پی بردن به نظر واحساسات واقعی اوست. بسیاری از علائم و سرنخ های زبان بدن به صورت ناخودآ گاهابراز می شوند و به همین دلیل پیام شفافی را منتقل می کنند. بارزترین احساساتیکه توسط بدن […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید

Posted on
مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید

مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید تحقیقات نشان میدهد که تأثیر نشانه های غیر کلامی تقریبا پنج برابر کلام است، بهعنوان مثال اگر ببنید سیاستمداری برای شما سخنرانی میکند و به شما می گوید کهنظرات: جوانان را با آغوش باز می پذیرد در حالیکه دست به سینه ایستاده و چانه اشپایین است. آیا […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟

Posted on
قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟

قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟ ذهن ما بهصورت مرتب در حال فرستادن ارتعاش بهکائنات و جهان هستی میباشد و هر چیزی که میبینید،میشنوید، فکر میکنید، در واقع شامل قانون ارتعاش میشود و روی هر موضوعی تمرکز کنید از همان جنسبیشتر ارتعاش ساطع میشود و به هر چیزی در زندگیتوجه کنید از همان طیف وارد زندگی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اهمالکاری به دلیل نداشتن انگیزه و روحیه شاد

Posted on
اهمالکاری به دلیل نداشتن انگیزه و روحیه شاد

اهمالکاری به دلیل نداشتن انگیزه و روحیه شاد 1 دنبال برنامه های شاد باشیدعادت های برخی مردم واقعا خندهدار است. وقتی که به مهمانی دعوتمیشوند. مدام در حال تیپ زدن و آرایش خود هستند و از همه دیرتروارد مهمانی میشوند. در نتیجه متوجه میشوند که همه آمده اند کهخودشان را نشان بدهند و هیچ کس […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

برنامه ریزی های ناخوشایند

Posted on
برنامه ریزی های ناخوشایند

برنامه ریزی های ناخوشایند شاید برای شما هم اینگونه شده باشد که وقتی برنامه ریزی کردهاید با اینکه توانستید وقت زیادی را به دست بیاورید و در زمانتان برنامه ریزیکنید. اما باز هم آن روز برایتان ناخوشایند بود.در اینجا با چند راهکار آشنا میشوید که در امور برنامه ریزی به شماکمک میکند. 1 لیست کارهایی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

چند راهکار برای انجام عادتها

Posted on
چند راهکار برای انجام عادتها

چند راهکار برای انجام عادتها 1 .از انجام کارهای زیاد بپرهیزید.برخی اشخاص جدول عادات خود را اینگونه تنظیم میکنند:از ساعت 6بامداد از خواب بیدار میشوم و تا ساعت 7 یک کتاب را مطالعه میکنم.از ساعت 7:00 تا 7:30 ورزش میکنم. از 7:30 تا 8:00 صبحانهمیخورم و… تا خود شب برنامه عادات خود را مینویسند. همچیناشخاصی […]

مشاور ازدواج خوب

چگونه احساس در ما ایجاد میشود؟

Posted on
چگونه احساس در ما ایجاد میشود؟

چگونه احساس در ما ایجاد میشود؟ مردم طبق اتفاقاتی که در اطرافشان رخ میدهد، فکر میکنند. آنهااطلاعات بیرونی را دریافت میکنند، در ذهنشان به آن فکر میکنند،برای آن تصویرسازی میکنند. سپس آن را به درون ذهن ناخودآگاهشانمیفرستند و در نتیجه، طبق آن احساسی برای خود ایجاد میکنند.ذهن ناخودآگاه توانایی تغییر زندگیتان را دارد کسی که […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

آشنایی با ذهن خودآگاه

Posted on

آشنایی با ذهن خودآگاه ذهن خودآگاه از طریق حواس پنج گانه با دنیای بیرون ارتباط برقرارمیکند و از آن مطلع میشود.شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در انجام برخی امور اهمال کاریکنید و آن کار را به وقت دیگر موکول کنید. مثلا تصمیم میگیرید از فردازودتر بیدار شوید و ورزش کنید اما وقتی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

منیزیوم برای افسردگی

Posted on
منیزیوم برای افسردگی

منیزیوم برای افسردگی ما منیزیم را کماهمیت میدانیم. درحالیکه چهارمین ماده معدنی فراوان در بدن است که از طریقرژیم غذایی باید تأمین گردد. این عنصر در بیش از 322 سیستم آنزیم، تنظیمکننده، و طیف وسیعیاز فعالیتهای بیومکانیك بدن فعال است. بدون آن بدن ما نمیتواند انرژی تولید کند، سنتز DNAیا RNA مختل میشود، یا ضربان […]