درمان اختلالات خلقی آنلاین

ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی

Posted on
ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی

ھشدار در مورد داروھای ضد افسردگی و سایر داروھای ضد افسردگی، برخی از مطالعات نشان داده اند کھ ممکن SSRI علیرغم ایمنی و محبوبیتاست اثرات غیرعادی بر برخی افراد، بھ خصوص نوجوانان و بزرگسالان جوان داشتھ باشند. در سالیک بررسی کامل از آزمایشات کنترل شده منتشر شده و منتشر نشده از (FDA) ٢٠٠۴ ، اداره […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

علائم افسردگی چیست؟

Posted on
علائم افسردگی چیست؟

علائم افسردگی چیست؟ افراد مبتلا بھ بیماری ھای افسردگی ھمھ نشانھ ھای یکسان را تجربھ نمی کنند. شدت، فراوانی و مدت علائمبستھ بھ فرد و بیماری خاصی متفاوت است.. علائماحساسات غمگین، اضطرابآمیز و یا “پوچی “احساس ناامیدی و / یا بدبینیاحساس گناه، بی ارزش بودن و / یا بی کفایتیتحریک پذیری، بی حسیاز دست دادن […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

مشاوره و روانشناسی انواع شخصیتهای بدجنس

Posted on
مشاوره و روانشناسی انواع شخصیتهای بدجنس

مشاوره و روانشناسی انواع شخصیتهای بدجنس چهار نوع شخصیت بدجنس ۱- خودشیفتگان این گروه از افراد به طور خستگی ناپذیر مشغول تبلیغ ویژگی های هستند که در خود سراغ دارند و به نظرشان، همان توانایی ها باعث برتری شان نسبت به بقیه می باشد. این گروه از افراد از هیچ فرصتی برای مهم جلوه دادن […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

مشاوره کودک کم کردن خشنونت کودکان

Posted on
مشاوره کودک کم کردن خشنونت کودکان

مشاوره کودک کم کردن خشنونت کودکان سعی کنید که محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنید و آنها را به اطلاع کودک برسانید.?همدلی را افزایش دهید. ?آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید، افزایش دهید.?رفتارهایی را که مغایر با رفتار پرخاشگرانه است، تقویت […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

درمان پرخاشگری در خیابان ولیعصر شمالی02122715886

Posted on
پرخاشگری ، ولیعصر شمالی02122715886-02126851543

درمان پرخاشگری در خیابان  ولیعصر شمالی02122715886  روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ،مشاوره خانواده در خیابان  ولیعصر شمالی 22715886 تلفن: ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- مشاوره خانواده و ازدواج و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره قبل از ازدواج – روانپزشکی […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

مشاور افسردگی پس از زایمان دزاشیب 02126851543

Posted on
مشاور افسردگی پس از زایمان دزاشیب 02126851543

نزدیک ترین مشاور افسردگی پس از زایمان به دزاشیب 02126851543 افسردگی در مراحل مختلف زندگی رخ می دهد یکی از مهمترین افسردگی ها افسردگی پس از زایمان است. زیرا بر روابط مادر و کودک تاثیر دارد. یکی از بیماری­های رایج، اختلال افسردگی پس از زایمان است. افسردگی پس از زایمان بنا به اهمیت تشخیصی، عاطفی […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

مشاور پرخاشگری دزاشیب 02126851543

Posted on
پرخاشگری

مشاور پرخاشگری دزاشیب 02126851543 نزدیک ترین مشاور پرخاشگری به دزاشیب 02126851543 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور پرخاشگری به دزاشیب 02126851543 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

مشاور اضطراب 02122728904

Posted on
اضطراب

مشاور اضطراب 02122728904 نزدیک ترین مشاور به اضطراب 02122728904 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور به اضطراب 02122728904 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

مشاور کنترل خشم 02122728904

Posted on
کنترل خشم

مشاور کنترل خشم 02122728904 نزدیک ترین مشاور به کنترل خشم 02122728904 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور به کنترل خشم 02122728904 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش […]

درمان اختلالات خلقی آنلاین

مشاور وسواس اقدسیه 02122728904

Posted on
وسواس

مشاور وسواس اقدسیه 02122728904 نزدیک ترین مشاور وسواس  به اقدسیه  02122728904 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور وسواس  به اقدسیه  02122728904 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش […]