مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

10 ماده غذایی با مصرف روزانه جهت جلوگیری و مبارزه با افسردگی

Posted on
10 ماده غذایی با مصرف روزانه جهت جلوگیری و مبارزه با افسردگی

10 ماده غذایی با مصرف روزانه جهت جلوگیری و مبارزه با افسردگی سیب: سرشار از آنتیاکسیدان و فیبردانهها: منابع کوچك اما پرقدرت امگا 3لوبیا: به دلیل داشتن رطوبت مناسب، نرمکننده فیبرها خواهد بودگوجهفرنگی: بستهبندیشده توسط سربازان مخالف افسردگیپیاز: دارای لایه هایی مبارز بر ضد سرطان و افسردگی قارچ: ابزاری مهم جهت کاهش قند خونتوت: سرشار […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

احساس گناه

Posted on

مهمترین ویژگی افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند، احساسگناه است. این دقیقاً مقابل و در تضاد با احساس شایستگی و لیاقتو با ارز شبودن در افراد با اعتماد به نفس بالا است.احساس گناه، مهم ترین عاملی است که میتواند انسان را ازخودش دور کند و احساس لیاقت وشایستگی را از فرد بگیرد. درکنار احساس […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

جنبه های مثبت بیمار شدن

Posted on
جنبه های مثبت بیمار شدن

جنبه های مثبت بیمار شدن شب،روز.سیاه،سفید،دوست،دشمن،سرما،گرما،سلامتی،بیماری ……اینها همه ضد و نقیض هم اند که به ما کمک می کنند درک خوبی از هر یک از انهاداشته باشیم.ما اگر تاریکی را نمیدیدیم هیچ وقت روشنایی را درک نمی کردیم.بنابر این لازماست که ضد و نقیضی در کار باشد تا درک درستی از روشنایی و تاریکی داشتهباشیم. […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چه زمانی خود را قدرتمند میدونیم ؟

Posted on
چه زمانی خود را قدرتمند میدونیم ؟

• آیا کسی که ثروت زیادی داره می تونه قدرتمند باشه؟• یا کسی که موفقیت های زیادی به دست آورده قدرتمنده ؟• آیا اگه در کار وتحصیل موفق باشیم قدرتمند محسوب می شویم؟ هر شخص تعریف خاصی از قدرت در سرلوحه فکریش داره قدرتبه معنای توانایی و نیروی خاص در وجود انسانه و گاها ایننیروهم […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

در ذهنمون رویاهامونو رو بسازیم

Posted on
در ذهنمون رویاهامونو رو بسازیم

در ذهنمون رویاهامونو رو بسازیم برای اینکه بتونیم یک خواسته رو داشته باشیم بایستیاون رو در ذهنمون بسازیم و به اون آرزو و خواسته درذهنمون و در درونمون روح و تصویر بدیم،هرچقدر ما بهتر بتونیم این کار رو درستتر انجام بدیماونوقت میتونیم اون خواسته و آرزو رو سریعتر درزندگیمون داشته باشیم. درواقع ما برای اینکه […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

سپاسگزاری

Posted on
سپاسگزاری

سپاسگزاری شکر نعمت از شکر شیرینتر است سپاسگزاری زمانی شیرین میشود که در عمل به بار نشیند. تشکر زبانی،کمترین رتبه تشکر است و تشکر قلبی و عملی بالاترین آن است. ازاینرو شایستهاست همسر وجود همسرش را نعمت الهی بداند و به روشهای گونا گون از ویتشکر کند. امام صادق در بیانی زیبا میفرماید:بهترین زنان شما […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

افراد موفق متمایز عمل میکنند

Posted on
افراد موفق متمایز عمل میکنند

افراد موفق متمایز عمل میکنند افراد موفق، زمانی که بقیه دست از تلاش میکشن اونا استقامتمیکن، اگه به هدفت نمیرسی هدفتو تغییر نده مسیرتو عوض کن،پس یادمون باشه هیچوقت و هیچوقت دست از تلاش بر نداریمشاید این تلاش آخرین تلاش تو برای رسیدن به موفقیت بود پسهمیشه یادت باشه این آخرین تلاش منه، اگه انجامش […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

ترک عادت های غلط و بالابردن اعتماد به نفس

Posted on
ترک عادت های غلط و بالابردن اعتماد به نفس

ترک عادت های غلط و بالابردن اعتماد به نفس همه ما در زندگی عادت های روزانه ای داریم که از وجودشان خرسند نبودهاما برای تغییر دادنشان هم تلاشی نمیکنیم! اما شاید همین عادت های غلطباشند که مانع موفقیت شماست. اگر در داستان زندگی خودتان یک قهرمان نیستید، آن راکنار بگذارید یک دفتر زیبا و مطابق […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

انواع فشار روانی

Posted on
انواع فشار روانی

انواع فشار روانی انواع فشار روانی به دو نوع، منفی و مثبت تقسیم می شود. هرچند اغلب افراد، فشار روانی رامنفی تلقی می کنند. اما فشار روانی می تواند هر دو شکل منفی و مثبت را داشته باشد. در نمونه های زیر فشارهای روانی منفی و مثبت را ملاحظه می کنید؛1 حواس پرتی دانش آموز […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره و روانشناسی اراده

Posted on
مشاوره و روانشناسی اراده

مشاوره و روانشناسی اراده نیک وی آچیچ: لحظه ای چشمانتان را ببندید و فکر کنید دست ندارید. نمی توانید چیزی را باانگشتانتان لمس کنید یا با دوستانتان دست دوستی بدهید و یا مادرتان را در آغوش بگیرید. حالتصور کنید پا ندارید. نمی توانید راه بروید، با دوستانتانپیاده روی کنید، دوچرخه سواری کنید یا پا به […]