مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده توجه به تفاوت هاي شخصيتي

Posted on
مشاوره خانواده توجه به تفاوت هاي شخصيتي

توجه به تفاوت هاي شخصيتي مشاوره خانواده توجه به تفاوت هاي شخصيتي بياييد نگاهي بيندازيم به تفاوت هاي شخصيتي كه اغلب پيش از ازدواج تشخيص داده نميشوند و در مورد آنها گفتگو صورت نميگيرد .غالبا فردخوش بين و بدبين به سوي هم جذب ميشوند.فرد خوش بين نيمه پر ليوان را ميبيند در حالي كه فرد […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر”

Posted on
مشاوره خانواده از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر"

از آنمشاوره خانواده از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر” از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر” من نمي گويم دختري كه با او ازدواج ميكنيد دقيقا مانند مادرش خواهد بود يا مردي كه با او ازدواج كرده ايد […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره روانشناسی جبران كردن

Posted on
مشاوره روانشناسی جبران كردن

مشاوره روانشناسی جبران كردن در اين زبان عذر خواهي فرد به دنبال “درست كردن مسئله ” است. شوهري كه سالگرد ازدواجشان را فراموش كرده بود گفت:” ميدانم كه واقعاآن را خراب كرده ام .نميتوانم باور كنم كه واقعا سالگرد ازدواجمان را فراموش كرده باشم .اين چه جور شوهري است ؟ ميدانم كه نميتوانم آنچه راخراب […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده یاد بگیرید که ذهنتان چطور کار می کند

Posted on
مشاوره خانواده یاد بگیرید که ذهنتان چطور کار می کند

مشاوره خانواده یاد بگیرید که ذهنتان چطور کار می کند آدمها با هم فرق دارند اما مسئله مهم تر این است که نحوه کارکرد ذهن آنهاشباهت های زیادی با هم دارد. چیزی که برای بقیه خوب عمل کرده ممکناست برای شما هم موثر باشد. وقتی با عملکرد ذهنتان بیشتر آشنا شوید میفهمید که در موقعیت […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

روزانه سلامت تان را چک کنید

Posted on
روزانه سلامت تان را چک کنید

روزانه سلامت تان را چک کنید فشار کاری، عادت های غذایی نا سالم، کم خوابی، استرس و افسردگی بهاندازه کافی برای از بین بردن سلامت ذهن و جسم کافی هستند. با چککردن سلامت تان از بیماری ها قبل از وقوع پیشگیری کرده اید. اخیرابیماری های خونی بسیار رایج شده اند و دیابت و فشار خون […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره روانشناسی احساسات من

Posted on
مشاوره روانشناسی احساسات من

مشاوره روانشناسی احساسات من در زندگی و دنیای ما آدم ها یک سری افکار وجود داره که تابع احساساتما و ذهن ما هستن و این افکار و عقاید با افکار منطقی، که در واقعیتهست کاملاً متفاوته، مثلاً من امروز به یکی از دوستام توی خیابونبرخورد می کنم جلو میرم، و مثل همیشه سلام و احوالپرسی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده سرنوشت من ازقبل تعیین شده

Posted on
مشاوره خانواده سرنوشت من ازقبل تعیین شده

مشاوره خانواده سرنوشت من ازقبل تعیین شده اولین باور نگهدارنده و ترمز کننده پیشرفت ما اینه که سرنوشت من ازقبل تعیین شده! اغلب و اکثر مردم دنیا براین عقیده هستن، کهسرنوشت اونها ازقبل تعیین شده و خود اونها هیچ نقشی در اون ندارن وشکست یا پیروزی شون رو از پیش نوشته شده میدونن، و در […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

بررسی کلمه باور در قرآن کریم

Posted on
بررسی کلمه باور در قرآن کریم

بررسی کلمه باور در قرآن کریم در قرآن کریم هم به این موضوع اشاره واضح و روشنی شده و بارها درآیات قرآن می بینیم که خدا انسانها رو مورد خطاب قرار میده که اعمالاونها نتیجه باورهاشونه که در آیه ۳ سوره بقره به نقش باور اشاره میکنهو کاملاً منطبق با تعریف علمی باور هستش در […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره روانشناسی چگونگی تأثیر باور مثبت

Posted on
مشاوره روانشناسی چگونگی تأثیر باور مثبت

مشاوره روانشناسی چگونگی تأثیر باور مثبت چگونگی تأثیر باور مثبتدر کتاب چگونه باور مثبت داشته باشیم میخوایم در مورد کلمه باورمثبت و انرژی مثبت با همدیگه حرف بزنیم و ببینیم این کلمه باور مثبتو انرژی مثبت که خیلیم پرکاربرده، در مکالمات و محاورات روزمرمون بارها از انرژی مثبت و باور مثبتاستفاده میشه چه معنایی داره؟ […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

Posted on
موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی

موانع و تنگناهاي ازدواج هاي رسمی 1 تغییر و دگرگونی در ارزشها و هنجارهامصرف گرایی، تجملگرایی، افزایش بی رویه توقعات و انتظارات، گسترش تشریفات قبلو بعد ازدواج، افزایش مهریه، تغییرات گسترده در ساختار و کارکردهاي خانوده ،ناسازگاريهاي اجتماعی و سست شدن بنیانهاي مدهبی و … -2 فقدان اطمینان به آینده شغلیفقدان فرصتهاي شغلی برابر براي […]