مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

نابغه ها دیوانه اند.

Posted on
نابغه ها دیوانه اند.

نابغه ها دیوانه اند. باید بدانیم که بین فرد عادی و نرمال و فرد بیمار و روا نرنجور تفاوت وجود دارد. افرادی مریض هستنداما عادی و افرادی سالم هستند اما غیرعادی. شخصی مانند ونسان ونگوک ممکن است بیمار بوده باشداما شخصی عادی شناخته شده است، به این علت که او آثار مثبت و بدیعی خلق […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مسوولیت های متعدد را نپذیرید

Posted on
مسوولیت های متعدد را نپذیرید

مسوولیت های متعدد را نپذیرید ممکن است از این که همواره کارهای بسیاری را با هم انجام می دهید به خودببالید، ولی قطعا در عین کار احساس عدم تمرکز، نگرانی و خستگی میکنید. خانمها اکثرا از این که قادرند چندین کار را همزمان انجام دهند به خودمی بالند ولیکن در نهایت از این عمل آسیب […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

آینده خود را بیافرینید

Posted on
آینده خود را بیافرینید

آینده خود را بیافرینید ما هیچ کنترلی بر گذشته مان نداریم. شاید مجبور بودهایم تا سختی یک تربیت خشن وزهرآگین را تحمل کنیم، یا از نعمت خانوادها ي با محبت و دلسوز بهرهمند بودهایم؛ شاید خوششانس بوده ایم و بخت چندین بار با ما یار بوده است یا بدشانس بودهایم و چندین رويدادبدشگون را تجربه […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

به هرجا که میروید انرژي مثبت به همراه بیاورید

Posted on

به هرجا که میروید انرژي مثبت به همراه بیاورید اغلب خیلی زود پس از آنکه از خواب بیدار میشویم به این نتیجه میرسیم که این هم یکی از آن روزهاست و با این کار یکی از آن روزها را خلق میکنیم؛ یا در موقعیتی قرار میگیریم و پیشبینی میکنیم که بد خواهد بود – ملالآور، […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

گفتگو كردن را ياد بگيريد

Posted on
گفتگو كردن را ياد بگيريد

گفتگو كردن را ياد بگيريد يكي از موارد ديگري كه براي داشتن يك رابطه ي خوب با والدين همسر نياز است، اين است كه ياد بگيريد بر سر تفاوتها گفتگو نماييد.گفتگو بهاين صورت آغاز ميشود كه فردي يك پيشنهاد ميدهد.جيم به والدين همسرش گفت:”ميدانم كه شما دوست داريد ما روز كريسمس اينجا باشيم وآن روز […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

آرکتایپ های مردانه

Posted on
آرکتایپ های مردانه

آرکتایپ های مردانه 1.زئوس1: خدای خدایان، مظهر قدرت، جاه طلبی، پیشرفت، رقابت، کنترلکننده، ریسک پذیر و اهل عمل. )برای آشنایی بیشتر با آرکتایپ زئوس م یتوانیدمطلب مربوط به آن را در وب الگ پزشک خوب بخوانید. 2.آپولو 2: خدای خورشید، قانونگذار و قانونمند، منظم، برنامه ریز، هدفمند واهل پیشرفت قدم به قدم، محافظه کار، برادر […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

برنامه ریزی های ناخوشایند

Posted on
برنامه ریزی های ناخوشایند

برنامه ریزی های ناخوشایند شاید برای شما هم اینگونه شده باشد که وقتی برنامه ریزی کردهاید با اینکه توانستید وقت زیادی را به دست بیاورید و در زمانتان برنامه ریزیکنید. اما باز هم آن روز برایتان ناخوشایند بود.در اینجا با چند راهکار آشنا میشوید که در امور برنامه ریزی به شماکمک میکند. 1 لیست کارهایی […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

اهمال کاری دقیقا چیست؟

Posted on
اهمال کاری دقیقا چیست؟

چندین کار انجام نداده داشت که مهلت خاصی هم برای آنها در نظرنگرفته بود؛ اما آن کارها باید انجام میشدند. طبق برنامهریزی خودش،میبایست تا آخر هفته یک تلویزیون جدید برای خرید پیدا کند؛ یک آموزشگاهخوب برای یادگیری زبان پیدا کند و برای تعویض شی رآلات آپارتمانش اقدام کند. این برنامه آخر هفته دیانا بود، ولی […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

کلام مخرب

Posted on
کلام مخرب

کلام مخرب احساس خیلی خوبی داشتم. بازیگوش و شاداب شاداب .هنوز ۱۰ سالم نشده بود. چنان نشاطی داشتم که قابل تصور نیست.درونم پر هیجان بود، پر از انرژی، آنقدر انرژی داشتم که اگر صبح تا شب با دوستانم بازی می کردیم و مادرانمان دنبالمان نمی آمدند درخلوت شب هم صدای بازیمان در کوچه ها شنیده […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

اولین قدم برای ایجاد تغییر

Posted on
اولین قدم برای ایجاد تغییر

اولین قدم برای ایجاد تغییر اولین قدم برای ایجاد تغییر آن است که ببینیم واقعا چه می خواهیم،و درنتیجه هدفی در نظر داشته باشیم که به سوی آن حرکت کنیم. هر چه خواسته خود را مشخص تر کنیم،هدف در نظرمان روشن تر می شود و نیرویبیشتری در خود احساس می کنیم تا بتوانیم زودتر به […]