مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره و روانشناسی با هم بودن

Posted on
مشاوره و روانشناسی با هم بودن

مشاوره و روانشناسی با هم بودن با هم بودن يعني تمام توجه خود را معطوف فرد ديگر نماييد. اين امر به آن معنا نيست كه اگر فقط در يك اتاق بنشينيد و با هم تلويزيونتماشا كنيد ،فرد ديگر هم از توجه كامل شما برخوردار است.اين امر بدان معناست كه با هم در يك اتاق بنشينيد […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره خانواده درک کنید که گذشته مساوی حال نیست

Posted on
مشاوره خانواده درک کنید که گذشته مساوی حال نیست

مشاوره خانواده درک کنید که گذشته مساوی حال نیست درک کنید که گذشته مساوی حال نیست هر اتفاقی که سال پیش، ماه پیش یا حتی دیروز افتاده به معنی فردا، ماه آیندهیا سال آینده نیست. شما آینده تان را در زمان حال می سازید و می توانید باخودتان تصمیم بگیرید که چقدر اجازه دهید اتفاقات […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی ذهنتان را از خاطرات مثبت پُر کنید

Posted on
مشاوره روانشناسی ذهنتان را از خاطرات مثبت پُر کنید

مشاوره روانشناسی ذهنتان را از خاطرات مثبت پُر کنید این یک عادت شایع است که قبل از اینکه بخواهید کار مهمی انجام دهید،شکست های قبلی و تجربیات بد سابق همه ذهنتان را پر می کنند. این عادترا از بین ببرید و سعی کنید برای یک تا دو دقیقه هم که شده همیشه ذهنتانرا از خاطرات […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

روش افزایش اعتماد به نفس آقایان

Posted on
روش افزایش اعتماد به نفس آقایان

روش افزایش اعتماد به نفس آقایان علاوه بر انچه خواندید، راه و روش هایی کلی وجود دارد که افراد در سنینمختلف می توانند با استفاده از انها اعتماد به نفسشان را تقویت کنند.موسیقی نشاط بخش گوش دهیدقبل از اینکه شب در مهمانی شرکت کنید، یا قبل از یک امتحان یا جلسه مهم،قبل از هر چیزی […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

ترفندهای نشان دادن اعتماد به نفس خود

Posted on
ترفندهای نشان دادن اعتماد به نفس خود

ترفندهای نشان دادن اعتماد به نفس خود آیا شما اعتماد به نفس در کار یا موقعیت اجتماعی ندارید ، تقویت اعتماد بهنفس شما باعث می شود که رندگی شما رو تغییر دهند . تبدیل شدن بهفردی قدرتمند و با اعتماد به نفس ، حتی اگر 1۰۰ ٪ اعتماد به نفس نداشتهباشید، می تواند به شما […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

عادات روزانه برای اعتماد به نفس بالاتر

Posted on
عادات روزانه برای اعتماد به نفس بالاتر

عادات روزانه برای اعتماد به نفس بالاتر پایبند بودن به یک روتین روزانه میتواند در ابتدا سخت باشد اما وقتی که ازمزایای شگفت انگیز آن بهره مند شوید دیگر نمیتوانید عادات خوب روزانهخود را فراموش کنید. آزار دهنده ترین چیزی که ی جورایی توهین آمیز هم به حساب میاد اینه کهکسی ازتون بپرسه: جدیدا وزن […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مفهوم هدایت

Posted on
مفهوم هدایت

مفهوم هدایت داستان هدایت موضوعیست که نه تنها انسان، که تمام هستی را در بر می گیرد .اگر انرژی حاکم در جهان را درک کنید، به این موضوع مهم و شعور فراگیر هستی و نظمی که هرلحظه در حال توسعه جهان است پی خواهید برد .اما مسأله مهم و حایز اهمیت برای ما، هدایت انسان […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

چرا اعتماد به نفس؟!

Posted on
چرا اعتماد به نفس؟!

چرا اعتماد به نفس؟! مهم ترین عامل موفقیت و پیشرفت، اعتمادبه نفس است. درحقیقت،کلید اصلی تمام موفقی تهای بشراست. هر چقدر موفقی تهایبزرگترری می خواهید باید اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید.همۀ ما در کودکی به خاطر سرزن شها و تحقیرها و برچس بهاییکه از طرف خانواده و جامعه بر پیکرمان زده شده است اعتمادب هنفسخود […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی استعداد چیست؟

Posted on
مشاوره روانشناسی استعداد چیست؟

مشاوره روانشناسی استعداد چیست؟ استعداد یک موهبت الهی از طرف پروردگار متعال می باشد. در اصل پروردگار بزرگ یکآفریننده ی بی نقص است. خداوند به انسان ها برای زندگی کردن موهبت ها و نعمت های زیادیعطا کرده است که یکی از مهم ترین آنها استعداد می باشد. در وجود همه ی انسان های کره زمیناز […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

قدرت روح و راز قدرت درون

Posted on
قدرت روح و راز قدرت درون

قدرت روح و راز قدرت درون ما یه روحیم در داخل یه جسم نه یه جسم در داخل روح، قبول کردنهمین مورد میتونه کمک خیلی زیادی به ما بکنه، روح ما برای اینکه بتونهمعنویات خودشو رشد بده خیلی توانایی بالایی داره و میشه تاثیر اینموضوع رو در افرادی که چله نشینی میکنن دید اما ما […]