مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته

Posted on
مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته

مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته مدرنیته بیشتر یک تجربه تاریخی(نه یک آرمان بشري) است که می توان چهار پایه و یافرایند تاریخی را براي آن در غرب تشخیص داد:  1 رنسانس قرن 142 عقلانیت قرن 153 پروتستانتیزم قرن 164 روشنگري قرن 18 که محصول سه فرایند قبلی است. بر خلاف جایگاه تاریخی، از لحاظ چیستی و […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي

Posted on
مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي

مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي اين مفهوم كه شايد يكي از شاخص ترين مفاهيم در نظريه آدلرمحسوب مي شود، به نگرش هاي فر د نسبت به اجتماع اشاره دارد . از منظرآدلر تعلّق اجتماعي بدين معناست كه هر آدمي در فرايند تحول و رشدسالم، خود را جزيي از جامعة انساني دانسته و در جهت آينده […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی لبخند

Posted on
مشاوره روانشناسی لبخند

مشاوره روانشناسی لبخند یکی از بهترین مهارت ها برای جذب افراد، لبخند است. تحقیقاتنشان داده که تقریباً یک سوم افراد به طور طبیعی چهره ای گشادهدارند، ثلث دیگر چهره ای خنثی دارند که به راحتی می توانند از لبخنداستفاده کنند و ثلث آخر نیز چهره ای جدی و گرفته دارند، حتی اگرفکر کنند که لبخند […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

سازگاري با حوادث زندگي

Posted on
سازگاري با حوادث زندگي

سازگاري با حوادث زندگي بهترین مشاور خانواده و مشاور ازدواج در سازگاري با حوادث زندگي سازگاري با حوادث زندگي در كنار حوادثي مانند مرگ و طلاق تجربيات ديگري نيز در زندگيهستند كه مي توانند استرس بالايي ايجاد كنند. اين حوادث شامل نقلمكان، بچه دار شدن (براي پدر و مادر)، گرفتن كار در يك كشور خارجيو […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

7 مورد از بهترين ورزشها براي كاهش استرس

Posted on
7 مورد از بهترين ورزشها براي كاهش استرس

7 مورد از بهترين ورزشها براي كاهش استرس 1 ماشين خود را در پاركينگي كه از اداره شما، دور است، پارك كنيد وسعي كنيد كه مقداري از راه را، پياده طي كنيد.2 در مسير بازگشت به طبقات پايين، به جاي پلكانهاي متحرك، ازپله ها استفاده كنيد. 3 قبل از آنكه نان روغني را روي ميزتان […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

بهترین روانشناس در ایران و روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار

Posted on
بهترین روانشناس در ایران و روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار

بهترین روانشناس در ایران و روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار 1 علائم هشدار دهنده ي استرس زا را تشخيص دهيد و براي رفع آناقدام كنيد.2 از صحبت راجع به مواقعي كه دچار استرس هستيد نترسيد.3 وقتي دچار استرس هستيد آرام قدم بزنيد، اين امر م يتواند […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

زندگي را ساده كنيد

Posted on
زندگي را ساده كنيد

زندگي را ساده كنيد شما روز خود را با رسيدگي به امور منزل، امور شغلي و نگهداري از بچه هاسپري مي كنيد. آخر هفته هم به ميهمانيم يرويد، غذا را بيرون از منزلصرف مي كنيد، بچه ها را به پيكنيك مي بريد، فيش هاي مختلف راپرداخت مي كنيد و ساير وظايفتان را انجام مي دهيد. […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

شخصیت وظیفه شناس

Posted on
شخصیت وظیفه شناس

شخصیت وظیفه شناس وظیفه شناس ها به اصول اخلاقی پای بند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمیگیرند. آنها به خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می كنند. كار زیاد، ویژگی بارز اینگونه ی شخصیتی است وظیفه شناس ها موفقیت طلب هستند، هیچ پزشك، وكیل، دانشمند یا مقام […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره خانواده شخصیت وابسته

Posted on
مشاوره خانواده شخصیت وابسته

مشاوره خانواده شخصیت وابسته این اشخاص خود را ضعیف ، تهی و حقیر می پندارند و اعتماد به نفسشان بسیار پایین است. خود راصاحب رأی نمی دانند. برای كسب محبت و حمایت دیگران به اقدام های افراطی دست می زنند. اینگونه افراد چون از قطع حمایت یا تأیید می ترسند، اغلب در ابراز مخالفت با […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

عوارض بیماری دو قطبی

Posted on
عوارض بیماری دو قطبی

عوارض بیماری دو قطبی آسیبی که این بیماری در زندگی انسان بر پیکرۀ جسمی واجتماعی و فرهنگی – روانی او واردمی کند بسیار شدیدتر از بیماریهای جسمی دیگر است. اختلال دو قطبی در مراحل مختلف عوارضمختلفی در بر دارد:درمحله افسردگی این اختلال بی انگیزگی و بی علاقگی وخلق تنگ باعث می شود که فرد اشتغالو….خود […]