مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

انزوا و تنهایی

Posted on
انزوا و تنهایی

انزوا و تنهایی هر عاملی که موجب می شود خود را تنها، بی کس، جدا از دیگران احساس کنیم درما حالت انزوا بوجود می آورد.همگی این احساس را داشته ایم. پیام:پیام انزوا و تنهایی این است که باید با دیگران،رابطه برقرار کنید. راه حل:1 توجه کنید می توانید از منزل خارج شوید و با دیگران […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

آماده کردن زمینه های درمان و جبران

Posted on
آماده کردن زمینه های درمان و جبران

آماده کردن زمینه های درمان و جبران اساساً کسی می تواند قبول کننده ی اشتباه بودن یا به زبان دینی گناه بودن انواعی از رفتار های روانی-جنسیبشود که دست کم به خدا یا به مفهوم فطرت، یک اعتقاد حد اقلی هم که شده داشته باشد. زیرا کسی که به خدااعتقاد ندارد، گناه برایش مفهومی ندارد […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

گام اول سخت کوشی را با اراده برداریم

Posted on
گام اول سخت کوشی را با اراده برداریم

گام اول سخت کوشی را با اراده برداریم گام اول را با اراده برداریم، 50 %کار تمام شود! اول کار باید کمی اراده داشته باشیم. اصلا مهم نیست مسیر چقدر طولانی و چقدر سخت باشد. اینجمله معروف را حتما شنیده ایم: طولانی ترین مسیر ها و سخت ترین کار ها با اولین قدم شروعمیشوند. و […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

چرا ثبات شخصی مهمه؟

Posted on
چرا ثبات شخصی مهمه؟

چرا ثبات شخصی مهمه؟ موفقیت زمانی برای ما انسان ها خیلی سخت میشه و غیر قابلدسترس ، که فقط نتایج اون شخص رو میبینیم و درکی از مسیریکه رفته نداریم، اما زمانی که میایم و مسیری که طی شده رو درکمیکنیم میبینیم ما باید خیلی عادی زندگی کنیم و آروم آروم حرکت کنیم و فقطباید […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

موانع تصمیم گیری

Posted on
موانع تصمیم گیری

موانع تصمیم گیری گاهی مراحل تصمیم گیری بهدرستی انجام نم یشود و تحت تأثیرروش های غلط، نتایج منفی به بارمی آورد. یکی از این روش های غلط سوگیری تأیید است. در این قاعده غلط، فرد از اطلاعاتی که دیدگاهش را تأیید کند، استفاده می کند. مانند کسی کهبا وجود دسترسی به شواهد ناراستی یکی از […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

مشاوره روابط جنسی ،سکس تراپی

Posted on
مشاوره روابط جنسی ،سکس تراپی

مشاوره روابط جنسی ،سکس تراپی تفاوت_انگیزه_جنسی زن ‌‌و‌مرد👇 ✔️تحقیقات نشان داد اکثر مردانی که استمنا می‌کردند ،این عمل را در سنین پایین شروع کردند✔️اما زنانی که استمنا می‌کردند از حدود ۲۰سالگی بوده و نیمی از آنها بدون تجربه استمنا بودند‼️انگیزه های جنسی پسران در سنین پایین شدیدتر از دختران گزارش شده ✔️در ازدواج مردان با […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

همه افراد باید با روانشناس در ارتباط باشند زیرا

Posted on
همه افراد باید با روانشناس در ارتباط باشند زیرا

همه افراد باید با روانشناس در ارتباط باشند زیرا در همه کشورهای پیشرفته وجود یک پزشک خانواده و یک روانشناس جزو الزامات زندگی است ،اما متاسفانه در ایران تا  هنگامیکه مشکل اساسی و ریشه دار نشود افراد سعی در رفع مشکل به صورت شخصی یا نهایتا با کمک اعضا خانواده یا دوستان …… میشوند ، […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

چرا خواستگار ندارید ؟

Posted on
چرا خواستگار ندارید ؟

چرا خواستگار ندارید ؟ چرا خواستگار ندارید ؟،این سوالی است که ممکن است خیلی از أفراد از شما بپرسند ،اما واقعا چرا بعضی  از دختران  خواستگار ندارند ؟ عقیده روانشناسان اینکه مردی از خانمی خواستگاری کند به عوامل زیادی بستگی دارد ،همیشه مردان برای انتخاب همسر معیارهایی منحصر به خود دارند و این در مورد […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

خیانت مردان

Posted on
خیانت مردان

خیانت مردان دلائل خیانت مردان چیست؟چرا یک مرد به همسرش خیانت میکند؟چرا وقتی در رابطه با مردان هستیم دچار خیانت آنها میشوید ؟ چرا مردان خیانت میکنند ؟ همیشه این سوال ذهن اشخاص مخصوصا خانمها را درگیر میکند ، چرا مردان خیانت میکنند ؟ به راستی علت خیانت در مردان چیست ؟ آیا وقتی بیشتر […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

مشکلات طلاق

Posted on
مشکلات طلاق

مشکلات طلاق حال یک خانم یا آقا را در نظر بگیریم که کمتر از سه ماه است از همسر خود جدا شده ، ابتدا حس خوبی نخواهد داشت یا اگر در زندگی با همسر مشکلات زیادی مثل آزار جسمی ( کتک )را تجربه کرده باشد شاید احساس راحتی داشته باشد ولی با گذشت کمتر از […]