مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره و روانشناسی نقش والدين همسر

Posted on
مشاوره و روانشناسی نقش والدين همسر

مشاوره و روانشناسی نقش والدين همسر نقش والدين همسر اگر فكر ميكنيد كه پس از ازدواج تنها هر دوي شما خواهيد بود، تصورتان اشتباه است.خوب يا بد شما با يك خانواده وصلت ميكنيد .خانواده يهمسرتان روز پس از مراسم عروسي ناپديد نمي شوند.والدين شما و همسرتان شايد چند روز را براي ماه عسل به شما […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

زمان کمتری را در شبکه های اجتماعی بگذرانید

Posted on
زمان کمتری را در شبکه های اجتماعی بگذرانید

زمان کمتری را در شبکه های اجتماعی بگذرانید ساده ترین راه برای مبارزه با حسادت اینه زمانی رو که با شبکه هایاجتماعی میگذرونید رو محدودتر کنید.هیچوقت به خودتون اجازه ندید باتماشا کردن پست ها و عکس های دیگران وقت کشی کنید. هر روز زمانیخاصی رو برای چرخیدن در شبکه های اجتماعی اختصاص بدید از شبکه […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ازخودتان مراقبت کنید

Posted on
ازخودتان مراقبت کنید

ازخودتان مراقبت کنید برای برخی افراد این جمله به معنای بهتر خوردن، تلاش برای بهتر خوابیدنو ورزش منظم است. خودتان را برای رسیدن به وضعیت ظاهری مناسبمتعهد و ملزم کنید، این کار به شما نظم، پشتکار و مواجه شدن با چالش هارا میآموزد. بسیاری از ویژگیهای خوب با تلاش برای رسیدن به یک هدفبه وجود […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

انتقاد پذیر باشید

Posted on
انتقاد پذیر باشید

انتقاد پذیر باشید وقتی روی خودمان نظری منفی داریم تعریف دیگران را نیز نمی توانیم بهراحتی قبول کنیم و جالب اینجاست زمانی چنین اتفاقی می افتد که بیش ازهر زمان دیگری به تعریف دیگران نیازمندیم . بنابراین سعی کنید تعریف ها راحتی اگر برایتان عجیب هم باشد قبول کنید . بهترین راه برای تحمل تعریفدیگران، […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس

Posted on
فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس

فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس با وجود این تاثیرات مثبت، کار کردن روی اعتماد به نفس اهمیت ویژه ایپیدا می کند. فرمول جادویی تقویت اعتماد بنفس چیست؟راه های تاثیر گذار وجود دارد که می توانید با کمک آنها به افزایش قدرتاعتماد بنفس خود کمک کنید. از اظهارات مثبت ، به درستی استفاده کنید :همه از […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره معیارهای اعتماد به نفس

Posted on
مشاوره معیارهای اعتماد به نفس

مشاوره معیارهای اعتماد به نفس یکی از اولین اقدامات اعتماد به نفس، یک مقیاس 12 نقطه ای با صفرمحاسبه شده است . حداقل نمره مشخصی برای فردی است که “ترسو و بیاعتماد به نفس است، خجالتی، هرگز تصمیم گیری نمی کند، خودمختاریندارد” و بیشترین نمره برای کسی که “قادر به تصمیم گیری است، کاملامطمئن و […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی

Posted on
کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی

کنترل ذهن و دریافت مواهب زندگی بسیاری می پرسند سپاسگزاری چگونه باعث موفقیت ها می شود و چرا مکرراَ در قرآن، توصیه شده کهسپاسگزار باشید .سپاسگزاری یکی از بزرگ ترین ابزارهای کنترل ذهن)تقوا( است .شما مادامی که در حال توجه به داشته های زندگیتان هستید ناخود آگاه تمرکزتان از روی وقایع به ظاهرناخوشایند فِعلی برداشته […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

اصل هدف گذاری

Posted on
اصل هدف گذاری

اصل هدف گذاری تصورتان در خصوص جایگاه فعلی و زندگی اکنونتان چیست؟اگر رضایت خاطر دارید که روزی هزاران بار خداوند را سپاسگزار باشید که به مسیر صحیح هدایت شده اید .اما …اما اگر در حال دویدن و نرسیدن هستید، پس با دقت این مطلب را مطالعه کنید :اگر به این باور برسید که کُل این […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره و روانشناسی چگونگی ساخت باورهای مثبت

Posted on
مشاوره و روانشناسی چگونگی ساخت باورهای مثبت

مشاوره و روانشناسی چگونگی ساخت باورهای مثبت باید بگم که باور مثبت یه امری صرفاً فطری نیست بلکه بصورت اکتسابیدر زندگی ما بوجود میاد، که از پدران پدر ما و نسل اندر نسل به مامنتقل شده و ساختار و شاکله اصلی زندگی روزمره مارو مشخص میکنه.از همون بدو تولد و زمانی که ما پا به […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره خانواده هدفمند باشید

Posted on
مشاوره خانواده هدفمند باشید

مشاوره خانواده هدفمند باشید گفتگوی درونی که در طول روز در مورد خودتون و توانایی هاتون دارینتعیین کننده اعتماد به نفس شماست برای مثال اگر در درون خود راسرزنش می کنید و خودتونو تحقیر می کنید خب انتظار اعتماد به نفسبالایی از خودتون نباید داشته باشین، چون با این واگویه ها و شکل دادنبه احساسات […]