مشاوره و روانشناسی نوجوان

اعتماد به نفس چیست؟

Posted on
اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟ اعتماد به نفس رو میشه یک شرایط روحی دونست که انسان بخاطرتجربه های گذشته و شناختی که به توانایی ها و استعدادهایش دارهخودش رو در انجام کارهاش موفق میدونه چرا؟ چون وقتی که ما بدونیمو درک کنیم که گذشته درس های مفیدی برای ما داشته و بتونیم بهشناختی از خودمون و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

فردگرایی و تنهایی بشر در اندیشه لیبرالیسم

Posted on
فردگرایی و تنهایی بشر در اندیشه لیبرالیسم

فردگرایی و تنهایی بشر در اندیشه لیبرالیسم لیبرالیزم که در لغت به « آزادي خواهی » شده در حقیقت نفی هر تکلیفی است از بشراست؛ یعنی انجام هر کاري براي بشر « اباحهگري مطلق » براي رسیدن به آزادي. لیبرالیزممباح است. در این نگاه انسان آزاد است تا هر آنچکه دلش میخواهد انجام دهد تا […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

انواع اختلال دوقطبی

Posted on
انواع اختلال دوقطبی

انواع اختلال دوقطبی اختلال دوقطبی نوع 1حد اقل یک دوره خُلق شیدا به مدت یک هفته وجود دارد. اگرچه بیشتر مبتلایان دوره افسردگیرا هم تجربه میکنند ولی بعضی از آنها فقط دوره شیدائی را تجربه میکنند وجود یک یا چنددوره شیداییدوره های شیدایی بدون درمان بین 3 تا ۶ ماه به طول میانجامند. دورههای افسردگی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

راهكارهاي كسب احساس شادماني در زندگي

Posted on
راهكارهاي كسب احساس شادماني در زندگي

راهكارهاي كسب احساس شادماني در زندگي   يا مقلب، قلب ما را شاد كن يا مدب ر، خانه را آباد كن يا محو ل، احسن الحالم نما از بدي ها ، فارغ البالم نما شادي اگر چه امري ذاتي و دروني است با اين حال نمي توان نقش زيادي را كه محيط مي تواند در […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم

Posted on
عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم

عاملی که سبب می شود راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم   چه عاملی سبب می شود كه در زندگی خود، راھھا و ھدفھای معینی را انتخاب كنیم؟ این عامل، اعتقادات ماست؛ عقیده به اینكه تواناییھای ما چقدر است و چه كارھایی ممكن ، یا غیر ممكن است.در فرھنگ مردم ھائیتی ، پزشك جادوگر […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاور نوجوان اقدسیه 02126851543

Posted on
نوجوان

مشاور نوجوان اقدسیه 02126851543 نزدیک ترین مشاور نوجوان به اقدسیه  02126851543 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور نوجوان به اقدسیه  02126851543 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاور نوجوان دیباجی 02122715886

Posted on
نوجوان

مشاور نوجوان دیباجی 02122715886 نزدیک ترین مشاور نوجوان به دیباجی  02122715886 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور نوجوان به دیباجی  02122715886 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاور نوجوان تجریش 02122715886

Posted on
نوجوان

مشاور نوجوان تجریش 02122715886 نزدیک ترین مشاور نوجوان به تجریش  02122715886 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور نوجوان به تجریش  02122715886 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

نزدیک ترین مشاور نوجوان به میدان قدس 02122715886

Posted on
نوجوان

نزدیک ترین مشاور نوجوان به میدان قدس 02122715886 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور نوجوان به میدان قدس  02122715886 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش […]