مشاور ازدواج خوب

مشاوره روانشناسی تقاضاي بخشش

Posted on
مشاوره روانشناسی تقاضاي بخشش

تقاضاي بخشش مشاوره روانشناسی تقاضاي بخشش “امكان دارد لطفا مرا ببخشيد؟ ” اين كلمات در گوش افرادي كه زبان اصلي عذرخواهي شان ” تقاضاي بخشش” است، مانند موسيقي صدا ميكند.از نظر آنها اگر شما خالص هستيد بايد از آنها تقاضاي بخشش كنيد. اين همان چيزي است كه عذرخواهي حول محور آن مي چرخد . شما […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره ازدواج چگونه مي توانيد زبان عشق خود را پيدا كنيد

Posted on
مشاوره ازدواج چگونه مي توانيد زبان عشق خود را پيدا كنيد

مشاوره ازدواج چگونه مي توانيد زبان عشق خود را پيدا كنيد در اينجا سه رويكرد آورده ايم كه به شما كمك مي كند تا بتوانيد زبان عشق اصلي خود را بيابيد. ابتدا، رفتار خود را بررسي كنيد. شما معمولاًچگونه عشق و تحسين خود را نسبت به افراد ديگر نشان مي دهيد؟ اگر هميشه دست بر […]

مشاور ازدواج خوب

شوهر وابسته به خانواده

Posted on
شوهر وابسته به خانواده

شوهر وابسته به خانواده 🔵با شوهر وابسته به خانواده اش چگونه برخورد کنیم؟ 🔰اگر شوهرتون به مادرش #وابستگی زیادی داره ، برای کنترل بیشترش با مادر و خانواده‌‌اش در نیفتید. ♦️بهترین کار اینه که ارتباط خوب و نزدیکی با مادرشوهرتون برقرار کنید. ♦️ ممکنه گاهی نیاز داشته باشید از طریق او روی همسرتون تاثیر بگذارید. […]

مشاور ازدواج خوب

احساسات من

Posted on
احساسات من

احساسات من در زندگی و دنیای ما آدم ها یک سری افکار وجود داره که تابع احساساتما و ذهن ما هستن و این افکار و عقاید با افکار منطقی، که در واقعیتهست کاملاً متفاوته، مثلاً من امروز به یکی از دوستام توی خیابونبرخورد می کنم جلو میرم، و مثل همیشه سلام و احوالپرسی گرمی می […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره خانواده اکنون آینده من همون گذشته منه

Posted on
مشاوره خانواده اکنون آینده من همون گذشته منه

مشاوره خانواده اکنون آینده من همون گذشته منه کسانی که در گذشته شکست و مشکلات فراوان داشتن اگر بر اینعقیده مخرب خود پافشاری کنن، و بر این باور باشن که من هیچ وقتموفق نمیشم چون سالها پیش شکست خوردم پس همواره منتظر شکستو نامیدی هستن، درحالیکه باید بدونن هرشکست میتونه پلی برایرسیدن به پیروزی باشه […]

مشاور ازدواج خوب

آمار ازدواج سفید در ایران

Posted on
آمار ازدواج سفید در ایران

آمار ازدواج سفید در ایران درباره اولویت هاي پرداختن به مساله ازدواج جوانان باید عنوان نمود که: هما نطور کهمیدانیم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما در سنین جوانی قرار دارند و در این سنینشاهد حجم قابل توجهی از وقایع اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی هستیم. در چند دهه اخیرشاهد افزایش سن ازدواج بوده […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج اقماری

Posted on
ازدواج اقماری

ازدواج اقماری امروزه ازدواج قماري است که زن و مرد در اثر جاذبه اي جنسی و دوستی خصوصی به آنتن می دهند. و این زندگی با هم تا زمانیکه لذت بخش است وجود دارد و این همزیستیخارج از چهاچوب ازدواج به سرعت جاي ازدواج را می گیرد . درآمریکا نیمی از مردم زندگی مشترك بدون […]

مشاور ازدواج خوب

ازدواج هاي رنگین کمانی

Posted on
ازدواج هاي رنگین کمانی

ازدواج هاي رنگین کمانی امروزه شیوههاي نوین ازدواج یکی پس از دیگري نمایان میشود، همه دست به هر کاريمیزنند تا جوانان تمایل بیشتري براي ازدواج کردن داشته باشند. . از ازدواج سنتی تا ازدواج سفید شاهد داستانها و حرف و حدیثهاي زیادي بودیم،هنوز هویت ازدواج سفید در ذهن ها هضم نشده بود که ازدواج رنگ […]

مشاور ازدواج خوب

علل گرایش به ازدواج سفید

Posted on
علل گرایش به ازدواج سفید

علل گرایش به ازدواج سفید با گسترش شهر نشینی و توسعه تکنولوژي، از انسجام و همگرایی افراد جامعه کاسته و برفرد گرایی و واگرایی افراد جامعه افزوده شده است. این موضوع موجب شده است افراددر جوامع بزرگ و شهري بر نیاز ها و خواسته فردي خود بیشتر از خواسته ها و نیاز هايجمعی دیگران توجه […]

مشاور ازدواج خوب

دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی

Posted on
دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی

دلایل رجوع به ازدواج اینترنتی از آنجایی که سایت هاي متعدد همسریابی و دوست یابی در شبکه هاي اینترنتی وجوددارد. این امکان براي دختران و پسران وجود دارد که از میان تعداد بسیار از جوانان که دراین سایت خود را معرفی کرده اند گزینه مورد پسند و مورد علاقه خود را بهتر و دقیق تر […]