آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

اعتماد به نفس چیست؟

Posted on
اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟ اولین مهارتی که درون خودم باید رشد میدادم اعتماد به نفسبود. میخواهم با مثالی آن را توضیح بدهم: اعتماد به نفس همانند پی یک ساختمان میماند، هرچه این پی و فونداسیون قویتر باشد و بزرگتر باشد شمامیتوانید ساختمانی بزرگ تر و طبقاتی بیشتر روی این پیقرار دهید. اصاً شما میتوانید روی […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

جنبه های مثبت بیمار شدن

Posted on
جنبه های مثبت بیمار شدن

جنبه های مثبت بیمار شدن شب،روز.سیاه،سفید،دوست،دشمن،سرما،گرما،سلامتی،بیماری ……اینها همه ضد و نقیض هم اند که به ما کمک می کنند درک خوبی از هر یک از انهاداشته باشیم.ما اگر تاریکی را نمیدیدیم هیچ وقت روشنایی را درک نمی کردیم.بنابر این لازماست که ضد و نقیضی در کار باشد تا درک درستی از روشنایی و تاریکی داشتهباشیم. […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

خود را وقف هدف اصلی تان کنید

Posted on
خود را وقف هدف اصلی تان کنید

خود را وقف هدف اصلی تان کنید هدف اصلی اکثر ما همان موفقیت است.موفقیت یعنی شادی و احساس غرور و سربلندی.برای اینکه ما نیز به یک انسان موفق تبدیل شویم باید الگویی برای خود معین کنیم. این الگوها کسانی هستند که هیچ گاه تسلیم شرایط نشدند و شرایط را به نفع خودتبدیل کرده اند.از سطوح […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اهداف صحیح

Posted on
اهداف صحیح

اهداف صحیح اهداف صحیح زیربنای یک آینده سبز پر ثمر است. این مورد را قبلاً در صفحات پیش خوانده اید.دلیل اینکه این مورد را به شما یاد آورمی شوم این است که هدف صحیح برای تحقق رویاهایتان بسیار ارزشمند است وکلید گشودن درب آینده سبز است. همه انسان ها رویاهایی در سر دارند و می […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

هر آنچه را می طلبید،بدست می آورید

Posted on
هر آنچه را می طلبید،بدست می آورید

هر آنچه را می طلبید،بدست می آورید بسیاری از انسان ها آرزو دارند احساس متفاوتی نسبت به خود داشته باشند؛اما نمیدانند چگونه احساسات خود را تغییر دهند.یکی از سریع ترین و مؤثرترین راه برایتغییر احساسات این است که توجه و تمرکزتان را به چیزی که می خواهید معطوفکنید.اگر هم تکنون شما مایل باشید که خود […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

زیربنای یک آینده سبز

Posted on
زیربنای یک آینده سبز

زیربنای یک آینده سبز اهداف صحیح زیربنای یک آینده سبز پر ثمر است. این مورد را قبلاً در صفحات پیش خوانده اید.دلیل اینکه این مورد را به شما یاد آورمی شوم این است که هدف صحیح برای تحقق رویاهایتان بسیار ارزشمند است وکلید گشودن درب آینده سبز است. همه انسان ها رویاهایی در سر دارند […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

اولین قدم برای ایجاد تغییر

Posted on
اولین قدم برای ایجاد تغییر

اولین قدم برای ایجاد تغییر اولین قدم برای ایجاد تغییر آن است که ببینیم واقعا چه می خواهیم،و درنتیجه هدفی در نظر داشته باشیم که به سوی آن حرکت کنیم. هر چه خواسته خود را مشخص تر کنیم،هدف در نظرمان روشن تر می شود و نیرویبیشتری در خود احساس می کنیم تا بتوانیم زودتر به […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

به دوستان نابابتان نه بگویید

Posted on
به دوستان نابابتان نه بگویید

به دوستان نابابتان نه بگویید به دوستان نابابتان نه بگویید و از آن ها دوریگزینید. دوستان ناباب همواره اطراف ما هستند.شاید دوست نباشند و برای شما فامیلباشند.آن ها همان عوامل منفی هستند که همرای کردن آنها خطرناک است و میتواند به شما و آینده شما ضربه وارد کند وشخصیت و احترام شما را تا حدود […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

انزوا و تنهایی

Posted on
انزوا و تنهایی

انزوا و تنهایی هر عاملی که موجب می شود خود را تنها، بی کس، جدا از دیگران احساس کنیم درما حالت انزوا بوجود می آورد.همگی این احساس را داشته ایم. پیام:پیام انزوا و تنهایی این است که باید با دیگران،رابطه برقرار کنید. راه حل:1 توجه کنید می توانید از منزل خارج شوید و با دیگران […]

مشاور ازدواج خوب

یأس

Posted on
یأس

یأس اگر با این احساس فوراً مقابله نکنید،احساس یأس می تواند بسیار مخرب باشد.انسانبه این احساس،احساس می کند که چیزی را برای همیشه از دست داده است.ایناحساس در اثر نرسیدن به هدف پیش می آید و احساس غم و شکست تجربه میشود. پیام:این است که هدفی که به دنبال آن بوده ایم،یا انتظاراتی که داشته […]