مشاوره و روانشناسی نوجوان

چيزهايي كه دوست داريد و چيزهايي كه دوست نداريد

Posted on
چيزهايي كه دوست داريد و چيزهايي كه دوست نداريد

چيزهايي كه دوست داريد و چيزهايي كه دوست نداريد چهارمين عامل براي توافق كردن بر سر اين امر كه چه كسي چه كاري را انجام دهد اين واقعيت ساده است كه هر يك از شما چيزهايي را دوستدارد و چيزهايي را دوست ندارد. شايد تنظيم دخل و خرج و حساب اموال را داشتن براي خانم […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده توجه به تفاوت هاي شخصيتي

Posted on
مشاوره خانواده توجه به تفاوت هاي شخصيتي

توجه به تفاوت هاي شخصيتي مشاوره خانواده توجه به تفاوت هاي شخصيتي بياييد نگاهي بيندازيم به تفاوت هاي شخصيتي كه اغلب پيش از ازدواج تشخيص داده نميشوند و در مورد آنها گفتگو صورت نميگيرد .غالبا فردخوش بين و بدبين به سوي هم جذب ميشوند.فرد خوش بين نيمه پر ليوان را ميبيند در حالي كه فرد […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره خانواده پذيرش يك واقعيت در زندگي

Posted on
مشاوره خانواده پذيرش يك واقعيت در زندگي

مشاوره خانواده پذيرش يك واقعيت در زندگي پذيرش يك واقعيت در زندگي ما بايد در زندگي مشترك اين واقعيت را بپذيريم كه دعواهايي خواهيم داشت . مشاجرات نشانه اين مطلب نيستند كه شما با فرد نامناسبي ازدواجكرده ايد. مشكلات صرفا مبين اين امر هستند كه ما انسان هستيم. همه ما به اين سمت گرايش داريم […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

بهترین روش برای زندگی کردن چیست؟

Posted on
بهترین روش برای زندگی کردن چیست؟

بهترین روش برای زندگی کردن چیست؟ #ولتر می گوید:ما هرگز زندگی نمی کنیم ما همیشه در انتظار زندگی هستیم. ? ما بجای آنکه همین امروز خوشحال باشیم به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم و به همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم ما وقت بیشتر می خواهیم پول بیشتر می خواهیم […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره و روانشناسی زبان عشق آنها را ياد بگيريد

Posted on
مشاوره و روانشناسی زبان عشق آنها را ياد بگيريد

مشاوره و روانشناسی زبان عشق آنها را ياد بگيريد پيشنهاد ديگر من براي حفظ يك رابطه ي خوب و مثبت باوالدين همسر اين است كه زبان اصلي عشق آنها را ياد بگيريد و مرتبا با همان زبان باآنها سخن بگوييد. وقتي والدين همسر شما احساس كنند خالصانه دوستشان داريد اين امر جو مثبتي را هنگام […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مشاوره و روانشناسی نقش والدين همسر

Posted on
مشاوره و روانشناسی نقش والدين همسر

مشاوره و روانشناسی نقش والدين همسر نقش والدين همسر اگر فكر ميكنيد كه پس از ازدواج تنها هر دوي شما خواهيد بود، تصورتان اشتباه است.خوب يا بد شما با يك خانواده وصلت ميكنيد .خانواده يهمسرتان روز پس از مراسم عروسي ناپديد نمي شوند.والدين شما و همسرتان شايد چند روز را براي ماه عسل به شما […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره خانواده از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر”

Posted on
مشاوره خانواده از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر"

از آنمشاوره خانواده از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر” از آن مادر اين دختر به عمل مي آيد و از آن پدر اين پسر” من نمي گويم دختري كه با او ازدواج ميكنيد دقيقا مانند مادرش خواهد بود يا مردي كه با او ازدواج كرده ايد […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

رازهای شاد زیستن

Posted on

رازهای شاد زیستن لباساي رنگي رنگي و شاد بپوش .بهترین ساعت خواب 10 شب تا 4 صبحه ، اما حتی اگه شب و دیر خوابیدی، صبح زود بیدار شو.زیر بارون راه برو ! نترس از خیس شدن !بهترین صبحانه یه لیوان آب و بعد نیم ساعت خوردن مقداری میوه است .صبحانه ات رو ببر تو […]

مشاور ازدواج خوب

مشاوره روانشناسی تقاضاي بخشش

Posted on
مشاوره روانشناسی تقاضاي بخشش

تقاضاي بخشش مشاوره روانشناسی تقاضاي بخشش “امكان دارد لطفا مرا ببخشيد؟ ” اين كلمات در گوش افرادي كه زبان اصلي عذرخواهي شان ” تقاضاي بخشش” است، مانند موسيقي صدا ميكند.از نظر آنها اگر شما خالص هستيد بايد از آنها تقاضاي بخشش كنيد. اين همان چيزي است كه عذرخواهي حول محور آن مي چرخد . شما […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره روانشناسی جبران كردن

Posted on
مشاوره روانشناسی جبران كردن

مشاوره روانشناسی جبران كردن در اين زبان عذر خواهي فرد به دنبال “درست كردن مسئله ” است. شوهري كه سالگرد ازدواجشان را فراموش كرده بود گفت:” ميدانم كه واقعاآن را خراب كرده ام .نميتوانم باور كنم كه واقعا سالگرد ازدواجمان را فراموش كرده باشم .اين چه جور شوهري است ؟ ميدانم كه نميتوانم آنچه راخراب […]