مشاوره و روانشناسی نوجوان

تکنیک های ایجاد نظم و انضباط در کودکان

Posted on
تکنیک های ایجاد نظم و انضباط در کودکان

تکنیک های ایجاد نظم و انضباط در کودکان اسباب بازیها:می توان از تصاویر یا نقاشی هایی برای یادآوری اینکه محل هر کدام کجاست استفاده کرد. از تصاویر بریده شده از روزنامه یا روی جعبه اسباب بازی استفاده کنید. تصاویر مذکور را روی قفسه یا جعبه ها بچسبانید بنحوی که کودک بداند که اسباب بازی مشخصی […]

مشاور ازدواج خوب

از معجزه بغل کردن غافل نشوید لطفا

Posted on
از معجزه بغل کردن غافل نشوید لطفا

از معجزه بغل کردن غافل نشوید لطفا آقایون_بخوانند ⬅️روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد.شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش براى‌ حمل و نقل کالا در شهر استفاده مى‌کرد براى اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد. ?زن با احتیاط سوار موتور شد و […]

مشاور ازدواج خوب

همسر مناسب تیپ های شخصیتی

Posted on
همسر مناسب تیپ های شخصیتی

همسر مناسب تیپ های شخصیتی همسر مناسب وظیفه شناس هااشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت های نمایشی رامی پسندند. از سوی دیگر وظیفه شناس ها، ماجواجوها و كسانی را كه ریسك می كنند، دوست دارند.اشخاص به نسبت جدی و حساس نیز احتمالاً با استقبال وظیفه شناس ها روبرو […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

شخصیت مراقب

Posted on
شخصیت مراقب

شخصیت مراقب مراقب ها، با شش ویژگی زیر شناسایی می شوند: 1 استقلال: شخصیت مراقب از استقلال زیاد برخوردار است. به توصیه و مشاوره با دیگران محتاج –نیست، به سادگی تصمیم می گیرد و می تواند از خودش مراقبت كند.2 احتیاط: در برخورد با دیگران متوجه و هشیار است و قبل از برقراری ارتباط با […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس

Posted on
چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس

چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس 1 با روی خوش، از خود صبر و شكیبایی به خرج دهید و بگذارید وظیفه شناس ها عادات خود را داشته –باشند. به او فشار نیاورید، بهتر است به خود بگویید من همسرم را می شناسم او تا كارش را انجام ندهددست بردار نیست.2 انتظار نداشته باشید كه […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

اختلالات شخصیت

Posted on

اختلالات شخصیت الگوی نافذ اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب ، كمال طلبی و كنترل روانی و بین فردی ، به بهای از دست دادن انعطاف پذیری ، صراحت وكارایی كه در اوایلبزرگسالی شروع می شود ، در زمینه های گوناگون وجود دارد ، وبا چهار تا یابیشتر از خصوصیات زیر مشخص است : : […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

روابط بین فردی

Posted on
روابط بین فردی

روابط بین فردی افراد خود شكوفا، دارای روابط بین فردی عمیق تری از دیگر بزرگسالان می باشند. آنها قادر بههمجوشی بیشتر، عشق وسیع تر و همسانی كاملترند، و قادرند بیش از آنچه كه سایر مردم تصورش را میكنند مرزهای شخصی را از میان بردارند، به هر حال ویژگی های معین و خاصی از این روابط […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

همسر مناسب تیپ های شخصیتی

Posted on
همسر مناسب تیپ های شخصیتی

همسر مناسب تیپ های شخصیتی همسر مناسب وظیفه شناس هااشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت های نمایشی رامی پسندند. از سوی دیگر وظیفه شناس ها، ماجواجوها و كسانی را كه ریسك می كنند، دوست دارند.اشخاص به نسبت جدی و حساس نیز احتمالاً با استقبال وظیفه شناس ها روبرو […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

شخصیت مراقب

Posted on
شخصیت مراقب

شخصیت مراقب مراقب ها، با شش ویژگی زیر شناسایی می شوند: 1 استقلال: شخصیت مراقب از استقلال زیاد برخوردار است. به توصیه و مشاوره با دیگران محتاج –نیست، به سادگی تصمیم می گیرد و می تواند از خودش مراقبت كند.2 احتیاط: در برخورد با دیگران متوجه و هشیار است و قبل از برقراری ارتباط با […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا

Posted on
شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا

شخصیت دارای اعتماد به نفس بالا اینها افرادی شاخص اند و معمولاً رهبران، ستارگان و جاذبان بخش های عمومی و حقوقی جامعه راتشكیل می دهند. حرمت نفس جادویی و اعتماد به نفس كه ویژگی این گونه شخصیت است رؤیاها را بهپیروزی ها و موفقیت های چشمگیر تبدیل می كند. ویژگی های مهم شخصیت دارای اعتماد […]