مشاوره و روانشناسی نوجوان

از آرزوها و اهداف خود با زامبی ها صحبت نکنید

Posted on
از آرزوها و اهداف خود با زامبی ها صحبت نکنید

از آرزوها و اهداف خود با زامبی ها صحبت نکنید این اصل را همیشه به یاد داشته باشید. این کار برای کسانی که زامبینیستند خطرناک است و در دراز مدت باعث افسردگی میشود. چون اگرآرزوها و اهداف بزرگی داشته باشید برای آنها خنده دار و غیرقابل درکاست. اگر بخواهید مثل هنری فورد یا استیو جابز […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

چگونه سپاسگزارتر باشیم؟

Posted on
چگونه سپاسگزارتر باشیم؟

چگونه سپاسگزارتر باشیم؟ وقتی فهمیدم هر ذره از جهان ما از انرژی ساخته شده و به گونه ای مدیریت می شود که همواره انرژیرا درک کردم. » قانون فرکانس « های مشابه در کنار هم قرار می گیرند، بزرگترین قانون زندگی، یعنیفهمیدم هر ذره ازجهان، هر اتفاق، هر فکر یا احساس، فرکانس مشخصی دارد. وقتی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

از قانون 10/ 90 بیشتر استفاده کنید

Posted on
از قانون 10/ 90 بیشتر استفاده کنید

از قانون 10/ 90 بیشتر استفاده کنید این قانون مخصوص افرادیست که در ابتدای روز سردرگم هستند که از کجا شروع کنند.بر اساس قانون 10 / 90 برایان تریسی، شما 10 % از زمان ابتدای روزتان را صرف برنامه ریزی برایکارهای روزانه تان کنید که این کار 90 % زمان شما را در طول روز […]

مشاور ازدواج خوب

الگویی برای دیگران باشید

Posted on
الگویی برای دیگران باشید

الگویی برای دیگران باشید برایان تریسی می گوید: «تمایل طبیعی ماهنگامی که یک چیز فوق العاه یاد می گیریمیا می شنویم این است که می خواهیمدیگران را نیز نسبت به آن متقاعد کنیم. شماباید الگویی برای دیگران باشید و از این طریقبه آنها آموزش دهید؛ چراکه آنها به شیوه یدیگری آموزش نمیبینند. زمانی که احساس […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

همچون یک فرد موفق فکر کنید

Posted on
همچون یک فرد موفق فکر کنید

همچون یک فرد موفق فکر کنید برایان تریسی می گوید: «اگر واقعا م یخواهید فرد ثروتمندی باشیدو مانند یک میلیونر بازنشسته شوید، یکی از هوشمندان هترین کا رهاییکه می توانید انجام دهید این است: عاد تهایی برای فکر کردن وعمل کردن در خودتان ایجاد کنید که باعث شد هاند افراد دیگری نیزثروتمند شوند. » اگر […]

مشاوره تحصیلی رایگان آنلاین

از افراد متخصص یاد بگیرید

Posted on
از افراد متخصص یاد بگیرید

برایان تریسی می گوید : «من این نکته را از یک مرد بسیار خردمند به نام کاپکاپمیر ) Kop Kopmeyer ( یاد گرفتم که بیش از ۵۰ سال به مطالعه ی پیرامون موفقیتمشغول بوده است. او تقریبا ۱۰۰۰ اصل برای موفقیت استخراج کرده است. زمانی کهاو را ملاقات کردم از او پرسیدم در میان هم […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

يك تجربه مفيد

Posted on
يك تجربه مفيد

يك تجربه مفيد سالهاست كه من و همسرم يك بازي كوچك انجام ميدهيم كه باعث لذت ما ميشود. نام ان اين است ” بيا ببينيم چند چيز را ميتوانيم ببينيمبدون اينكه فكر كنيم بايد آن را داشته باشيم” ما اين بازي را در روزهاي دانشجويي خود در دانشكده ي تحصيلات تكميلي آغاز كردم كه بسيار […]

مشاوره قبل از ازدواج و خانواده

توجه به تفاوت هاي شخصيتي

Posted on
توجه به تفاوت هاي شخصيتي

توجه به تفاوت هاي شخصيتي بياييد نگاهي بيندازيم به تفاوت هاي شخصيتي كه اغلب پيش از ازدواج تشخيص داده نميشوند و در مورد آنها گفتگو صورت نميگيرد .غالبا فردخوش بين و بدبين به سوي هم جذب ميشوند.فرد خوش بين نيمه پر ليوان را ميبيند در حالي كه فرد بدبين نيمه خالي را ميبيند.هر يك از […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

گفتگو كردن را ياد بگيريد

Posted on
گفتگو كردن را ياد بگيريد

گفتگو كردن را ياد بگيريد يكي از موارد ديگري كه براي داشتن يك رابطه ي خوب با والدين همسر نياز است، اين است كه ياد بگيريد بر سر تفاوتها گفتگو نماييد.گفتگو بهاين صورت آغاز ميشود كه فردي يك پيشنهاد ميدهد.جيم به والدين همسرش گفت:”ميدانم كه شما دوست داريد ما روز كريسمس اينجا باشيم وآن روز […]

مشاوره تحصیلی رایگان آنلاین

گوش دادن را ياد بگيريد

Posted on
گوش دادن را ياد بگيريد

گوش دادن را ياد بگيريد شايد شما متوجه شويد كه والدين همسرتان افرادي هستند كه افكار ،احساسات و آرزوهاي منحصر به فردي دارند.اين افكار ،احساسات و آرزوهايآنها شايد با شما متفاوت باشند.بنابراين چطور ميتوانيد رابطه ي مثبتيبا والدين همسر خود برقرار كنيد؟من ميخواهم به شما بگويم كه اين روند با اين امر آغاز مي شود […]