آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

چگونه برای زندگی دوباره فرصت رو غنیمت بشمریم؟

Posted on
چگونه برای زندگی دوباره فرصت رو غنیمت بشمریم؟

چگونه برای زندگی دوباره فرصت رو غنیمت بشمریم؟ پس همونطوری که فرصت زندگی رو داریم که شاید الان از بعضی جنبههاش راضی نیستیم فرصتی بدیم برای اینکه یه زندگی بهتر رو برایخودمون بسازیم، باور کنید ما فقط یه بار زنده ایم و یه بار زندگی میکنیماون رو با افکار منفی و توهمات منفی نابود نکنیم، […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

پیوندهاي خانواده در عصر مدرنیته

Posted on

پیوندهاي خانواده در عصر مدرنیته پیوندهاي خانوادههاي گسترده به دلایل سه گانه زیر بیش از پیش سست و ضعیف شدهاست. -1 آن که فرد در جامعه شهري باید از لحاظ جغرافیایی پیوسته جابه جا شود.-2 گروههاي ر سمی براي حل م سائل و م شکلات مردم جاي گروه هاي خوی شاوندي وسنتی را میگیرند. 3- […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

تنهایی (فردگرایی)

Posted on
تنهایی (فردگرایی)

تنهایی (فردگرایی) « تنهایی » براي هر فردي داراي یک معنا و مفهومی است. عدهاي آن را تنها ماندن بلحاظ فیزیکی براي خود تعریف میکنند و عدهاي دیگر با اینکه در جمع دوستان، همکاران وخانواده هستند اما باز خود را تنها حس مینمایند. آنچکه داراي اهمیت است نوعی ازتنهایی است که فرد در آن خود […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره خانواده آنلاین

Posted on
مشاوره خانواده آنلاین

مشاوره خانواده آنلاین از طریق شماره 09123245510 امکان پذیر است. مشاوره ها به صورت شبانه روزی وقت دهی میشوند. مشاوره خانواده در جهت حل مسائل بین اعضای خانواده میباشد. گاهی به بیش از یک جلسه نیاز میباشد. در صورت نیاز از افراد تست شخصیت گرفته میشود.

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره ازدواج رایگان برای کرونا-09123245510

Posted on
مشاوره ازدواج رایگان برای کرونا

مرکزمشاوره ازدواج رایگان برای کرونا  با شماره تماس 09123245510 در واتساپ است.برای مشاوره ازدواج رایگان برای کرونا در مرکز ما با ماهم میتوانین تماس بگیرید. شماره مرکز02126852940 میباشد. مرکز مشاوره ازدواج رایگان برای کرونا  مشاوره 24 ساعته در تمامی نقاط کشور میباشد. برای اطلاع از دکتران و مشاوره میتوانین بعد از تماس نام دکتران ما […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره ازدواج رایگان شهریار- 09120700582

Posted on
مشاوره ازدواج رایگان شهریار

مرکزمشاوره ازدواج رایگان شهریار  با شماره تماس 09123245510 در واتساپ است.برای مشاوره ازدواج رایگان شهریار  در مرکز ما با ماهم میتوانین تماس بگیرید. شماره مرکز02126852940 میباشد. مرکز مشاوره ازدواج رایگان شهریار  مشاوره 24 ساعته در تمامی نقاط کشور میباشد. برای اطلاع از دکتران و مشاوره میتوانین بعد از تماس نام دکتران ما را پرسیده و در گوگل سرچ […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره ازدواج رایگان نیاسر-09123245510

Posted on
مشاوره ازدواج رایگان نیاسر

مرکزمشاوره ازدواج رایگان نیاسر با شماره تماس 09123245510 در واتساپ است.برای مشاوره ازدواج رایگان نیاسر در مرکز ما با ماهم میتوانین تماس بگیرید. شماره مرکز02126852940 میباشد. مرکز مشاوره ازدواج رایگان نیاسر مشاوره 24 ساعته در تمامی نقاط کشور میباشد. برای اطلاع از دکتران و مشاوره میتوانین بعد از تماس نام دکتران ما را پرسیده و در گوگل سرچ […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره ازدواج رایگان شهریار-09123245510

Posted on
مشاوره ازدواج رایگان شهریار

مرکزمشاوره ازدواج رایگان شهریار  با شماره تماس 09123245510 در واتساپ است.برای مشاوره ازدواج رایگان شهریار در مرکز ما با ماهم میتوانین تماس بگیرید. شماره مرکز02126852940 میباشد. مرکز مشاوره ازدواج رایگان شهریار  مشاوره 24 ساعته در تمامی نقاط کشور میباشد. برای اطلاع از دکتران و مشاوره میتوانین بعد از تماس نام دکتران ما را پرسیده و در گوگل سرچ […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره ازدواج رایگان میلاد-09120700582

Posted on
مشاوره ازدواج رایگان میلاد

مرکزمشاوره ازدواج رایگان میلاد  با شماره تماس 09123245510 در واتساپ است.برای مشاوره ازدواج رایگان میلاد  در مرکز ما با ماهم میتوانین تماس بگیرید. شماره مرکز02126852940 میباشد. مرکز مشاوره ازدواج رایگان میلاد مشاوره 24 ساعته در تمامی نقاط کشور میباشد. برای اطلاع از دکتران و مشاوره میتوانین بعد از تماس نام دکتران ما را پرسیده و در گوگل سرچ […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره ازدواج رایگان کاشانک-09123245510

Posted on
مشاوره ازدواج رایگان کاشانک

مرکزمشاوره ازدواج رایگان کاشانک  با شماره تماس 09123245510 در واتساپ است.برای مشاوره ازدواج رایگان کاشانک  در مرکز ما با ماهم میتوانین تماس بگیرید. شماره مرکز02126852940 میباشد. مرکز مشاوره ازدواج رایگان کاشانک مشاوره 24 ساعته در تمامی نقاط کشور میباشد. برای اطلاع از دکتران و مشاوره میتوانین بعد از تماس نام دکتران ما را پرسیده و در گوگل سرچ […]