آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

آیا افسردگی در تمام افراد به یک شکل است؟

Posted on
آیا افسردگی در تمام افراد به یک شکل است؟

آیا افسردگی در تمام افراد به یک شکل است؟ زنان نسبت به مردان افسردگی بیشتری را تجربه میکنند. عوامل بیولوژیکی، هورمونی وچرخه زندگی که مختص زنان است، میتواند به نرخ بالاتر افسردگی در زنان مرتبط باشد.عوامل مختلفی ازجمله ژنتیك، بیولوژی، باروری، تغییرات هورمونی و روابط بین فردی درابتلای زنان به افسردگی نقش دارند. بسیاری از […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

برخلاف خصوصیات شخصیتیات رفتار کن

Posted on
برخلاف خصوصیات شخصیتیات رفتار کن

برخلاف خصوصیات شخصیتیات رفتار کن شخصیت افراد، خصوصیاتی هستند که به راحتی تغییر نمیکنند و ما هم برای موفق شدن نیازیبه تغییر شخصیت خودمان نداریم! بلکه میتوانیم برخلاف تمایلات یا خصوصیات خودمان عملکنیم. مثلا ، تصور غالب افراد این است که افراد درونگرا، منزوی هستند و فعالیت اجتماعیچندانی ندارند. جالب است بدانید که افراد درونگرای […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

اعتماد به نفس چیست؟

Posted on
اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟ اولین مهارتی که درون خودم باید رشد میدادم اعتماد به نفسبود. میخواهم با مثالی آن را توضیح بدهم: اعتماد به نفس همانند پی یک ساختمان میماند، هرچه این پی و فونداسیون قویتر باشد و بزرگتر باشد شمامیتوانید ساختمانی بزرگ تر و طبقاتی بیشتر روی این پیقرار دهید. اصاً شما میتوانید روی […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

حق انتخاب شغل

Posted on
حق انتخاب شغل

حق انتخاب شغل اگه در شغلی که ما انتخاب می کنیم علاقه و اشتیاقی وجودنداشته باشه و یا اصلا خود اون حرفه و کار برخلاف سلیقه ماباشه، و ما با بی میلی و ازسر اجبار به اون کار بپردازیم، نمیتونیمآدم موفقی در زمینه شغلی بشیم. و همیشه این استرس و اجبار حال روحی، ما رو […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم؟

Posted on
آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم؟

آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم؟ به همۀ چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار م یگیرد آگاهی کامل نداریم.فرض کنید مشغول مطالعه عمیق متنی از کتاب حاضر هستید، در همین زمان مادر شمابرای انجام کاری خواسته خود را بر زبان می آورد. صدای مادرتان را می شنوید ولی پاسخینمی دهید. بعد […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

تعریف روانشناسی

Posted on
تعریف روانشناسی

تعریف روانشناسی اگر از شما بپرسند در روان شناسی چه چیزی مطالعه میشود، شاید به تعداد افراد کلاس، تعریفارائه شود . شگفت آور آن است که در بین روانشناسان هم، تعریف واحدی برای روان شناسی وجود ندارد . این موضوع تعجّب آور نیست. گذشت زمان و پیشرفت دانش، باعث تغییر اطلاعات مامیشود؛ در نتیجه، از […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

عشق و مناعت

Posted on
عشق و مناعت

عشق و مناعت مردم برای رشد کردن و شناخت تفاوتهای خود به جو خاصی نیاز دارند. ما بی شک فرد خوشبختی خواهیمبود اگر کسی با صرف وقت خود و با دقت و از نزدیک عشق بی نظیر ما را به خودسازی ببیند و به توسعهقابلیتهای ما کمک کند.حتی زمانی که هیچ کس دیگر هم نباشد […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس

Posted on
مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس

مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس 1 فعاليتي را تحت عنوان فعاليتهاي هوازي انتخاب كنيد. اين فعاليتممكن است شامل قدم زدن، دويدن، اسكي، تنيس و شنا باشد. سعيكنيد فعاليتي را انتخاب كنيد كه از آنجا آن لذت مي بريد؛ چون بيشتراحتمال دارد كه به آن فعاليت بچسبيد. 2 زمان خاصي را براي ورزش انتخاب كنيد. […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا

Posted on
تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا

تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا مثبت اندیشی، ایده و روشی است که نزدیک به یک قرن قدمت دارد.یکی از کتابهای قدیمی این حوزه، کتاب معروف ناپلئون هیل با نام بیندیشید وثروتمند شوید است و از آخرین کتابهای موفق و مطرح هم، میتوان به کتاب راز )ومشتقات آن( اشاره کرد.این در حالی است که […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

Posted on
مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس هرگاه اوقات پرمشغله خود را طي سال بررسي كرديد و حجم كاريروزانه خود را براي يك ماه، هفته و… ثبت كرديد، آن را مرور كنيد تاچرخه هاي استرس روزانه، ماهانه و سالانه خود را مشخص كنيد.به خاطر داشته باشيد كه تاثيرات فشار كار اضافي، ميتواند باعث افزايشاسترس شود. […]