آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

عشق و مناعت

Posted on
عشق و مناعت

عشق و مناعت مردم برای رشد کردن و شناخت تفاوتهای خود به جو خاصی نیاز دارند. ما بی شک فرد خوشبختی خواهیمبود اگر کسی با صرف وقت خود و با دقت و از نزدیک عشق بی نظیر ما را به خودسازی ببیند و به توسعهقابلیتهای ما کمک کند.حتی زمانی که هیچ کس دیگر هم نباشد […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس

Posted on
مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس

مشاوره و روانشناسی رهايي از استرس 1 فعاليتي را تحت عنوان فعاليتهاي هوازي انتخاب كنيد. اين فعاليتممكن است شامل قدم زدن، دويدن، اسكي، تنيس و شنا باشد. سعيكنيد فعاليتي را انتخاب كنيد كه از آنجا آن لذت مي بريد؛ چون بيشتراحتمال دارد كه به آن فعاليت بچسبيد. 2 زمان خاصي را براي ورزش انتخاب كنيد. […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا

Posted on
تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا

تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبت گرا مثبت اندیشی، ایده و روشی است که نزدیک به یک قرن قدمت دارد.یکی از کتابهای قدیمی این حوزه، کتاب معروف ناپلئون هیل با نام بیندیشید وثروتمند شوید است و از آخرین کتابهای موفق و مطرح هم، میتوان به کتاب راز )ومشتقات آن( اشاره کرد.این در حالی است که […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

Posted on
مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس

مشاوره و روانشناسی بررسي چرخه هاي استرس هرگاه اوقات پرمشغله خود را طي سال بررسي كرديد و حجم كاريروزانه خود را براي يك ماه، هفته و… ثبت كرديد، آن را مرور كنيد تاچرخه هاي استرس روزانه، ماهانه و سالانه خود را مشخص كنيد.به خاطر داشته باشيد كه تاثيرات فشار كار اضافي، ميتواند باعث افزايشاسترس شود. […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم

Posted on
دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم

دوست دارم با خودم باشم و خجالتی نیستم در تقسیم بندی افراد از لحاظ تیپ شناسی ما با دو گونه شخصیتمواجه می شویم:۱- افراد برون گرا: افرادی که انرژی خود را از جمع می گیرند ودوست دارند که با افراد مختلف رابطه برقرار کنند.۲- افراد درون گرا: افرادی که انرژی خود را از درون خود […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

کدام کارها ما را موفق می کنند؟

Posted on
کدام کارها ما را موفق می کنند؟

کدام کارها ما را موفق می کنند؟ یکی از تکنیک های خوب برای رسیدن به موفقیت مهندسیمعکوس است. فرض کنید به هدفتان رسیده اید و موفق شده اید. گام قبل ازهدف دقیقا چه بوده است و گام قبل تر از آن چه باید باشد. بههمین ترتیب گام به گام تا موقعیتی که الان در آن […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

پذیرش رنج فقدان

Posted on
پذیرش رنج فقدان

پذیرش رنج فقدان 👈گاهی وقتی که جدایی به سرعت اتفاق می افتد، ذهن ما کرخت می شود. برای مدتی ذهن تعطیل می شود و از پذیرش واقعیت سرباز می زند. این حالت می تواند از چند دقیقه تا چندماه طول بکشد. 👈 شوکه شدن یک مکانیسم دفاعی است و به منظور محافظت از شما در […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

چگونه برای زندگی دوباره فرصت رو غنیمت بشمریم؟

Posted on
چگونه برای زندگی دوباره فرصت رو غنیمت بشمریم؟

چگونه برای زندگی دوباره فرصت رو غنیمت بشمریم؟ پس همونطوری که فرصت زندگی رو داریم که شاید الان از بعضی جنبههاش راضی نیستیم فرصتی بدیم برای اینکه یه زندگی بهتر رو برایخودمون بسازیم، باور کنید ما فقط یه بار زنده ایم و یه بار زندگی میکنیماون رو با افکار منفی و توهمات منفی نابود نکنیم، […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

پیوندهاي خانواده در عصر مدرنیته

Posted on

پیوندهاي خانواده در عصر مدرنیته پیوندهاي خانوادههاي گسترده به دلایل سه گانه زیر بیش از پیش سست و ضعیف شدهاست. -1 آن که فرد در جامعه شهري باید از لحاظ جغرافیایی پیوسته جابه جا شود.-2 گروههاي ر سمی براي حل م سائل و م شکلات مردم جاي گروه هاي خوی شاوندي وسنتی را میگیرند. 3- […]

آدرس مشاوره روانشناسی در ایران

تنهایی (فردگرایی)

Posted on
تنهایی (فردگرایی)

تنهایی (فردگرایی) « تنهایی » براي هر فردي داراي یک معنا و مفهومی است. عدهاي آن را تنها ماندن بلحاظ فیزیکی براي خود تعریف میکنند و عدهاي دیگر با اینکه در جمع دوستان، همکاران وخانواده هستند اما باز خود را تنها حس مینمایند. آنچکه داراي اهمیت است نوعی ازتنهایی است که فرد در آن خود […]