مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

در ذهنمون رویاهامونو رو بسازیم

Posted on
در ذهنمون رویاهامونو رو بسازیم

در ذهنمون رویاهامونو رو بسازیم برای اینکه بتونیم یک خواسته رو داشته باشیم بایستیاون رو در ذهنمون بسازیم و به اون آرزو و خواسته درذهنمون و در درونمون روح و تصویر بدیم،هرچقدر ما بهتر بتونیم این کار رو درستتر انجام بدیماونوقت میتونیم اون خواسته و آرزو رو سریعتر درزندگیمون داشته باشیم. درواقع ما برای اینکه […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

سپاسگزاری

Posted on
سپاسگزاری

سپاسگزاری شکر نعمت از شکر شیرینتر است سپاسگزاری زمانی شیرین میشود که در عمل به بار نشیند. تشکر زبانی،کمترین رتبه تشکر است و تشکر قلبی و عملی بالاترین آن است. ازاینرو شایستهاست همسر وجود همسرش را نعمت الهی بداند و به روشهای گونا گون از ویتشکر کند. امام صادق در بیانی زیبا میفرماید:بهترین زنان شما […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

افراد موفق متمایز عمل میکنند

Posted on
افراد موفق متمایز عمل میکنند

افراد موفق متمایز عمل میکنند افراد موفق، زمانی که بقیه دست از تلاش میکشن اونا استقامتمیکن، اگه به هدفت نمیرسی هدفتو تغییر نده مسیرتو عوض کن،پس یادمون باشه هیچوقت و هیچوقت دست از تلاش بر نداریمشاید این تلاش آخرین تلاش تو برای رسیدن به موفقیت بود پسهمیشه یادت باشه این آخرین تلاش منه، اگه انجامش […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

ترک عادت های غلط و بالابردن اعتماد به نفس

Posted on
ترک عادت های غلط و بالابردن اعتماد به نفس

ترک عادت های غلط و بالابردن اعتماد به نفس همه ما در زندگی عادت های روزانه ای داریم که از وجودشان خرسند نبودهاما برای تغییر دادنشان هم تلاشی نمیکنیم! اما شاید همین عادت های غلطباشند که مانع موفقیت شماست. اگر در داستان زندگی خودتان یک قهرمان نیستید، آن راکنار بگذارید یک دفتر زیبا و مطابق […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

انواع فشار روانی

Posted on
انواع فشار روانی

انواع فشار روانی انواع فشار روانی به دو نوع، منفی و مثبت تقسیم می شود. هرچند اغلب افراد، فشار روانی رامنفی تلقی می کنند. اما فشار روانی می تواند هر دو شکل منفی و مثبت را داشته باشد. در نمونه های زیر فشارهای روانی منفی و مثبت را ملاحظه می کنید؛1 حواس پرتی دانش آموز […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره و روانشناسی اراده

Posted on
مشاوره و روانشناسی اراده

مشاوره و روانشناسی اراده نیک وی آچیچ: لحظه ای چشمانتان را ببندید و فکر کنید دست ندارید. نمی توانید چیزی را باانگشتانتان لمس کنید یا با دوستانتان دست دوستی بدهید و یا مادرتان را در آغوش بگیرید. حالتصور کنید پا ندارید. نمی توانید راه بروید، با دوستانتانپیاده روی کنید، دوچرخه سواری کنید یا پا به […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره و روانشناسی نگرش

Posted on
مشاوره و روانشناسی نگرش

مشاوره و روانشناسی نگرش چرا یکی حاضر است در گرمای طاقت فرسای تابستان، با وجود تشنگی فراوان، روزهبگیرد، ولی دیگری توجه به خواسته های جسمانی را ترجیح دهد؟ انگیزه افراد از این اعمال خوردن یا نخوردن چیست بزرگسالان بر خلاف کودکان و حیوانات، علت رفتار خود را فراتر از نیازهای زیستی می دانند؛به عبارت دیگر، […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم؟

Posted on
چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم؟

چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم؟ در ادامه به چند روش کارآمد برای داشتن حافظه قوی تر اشاره می شود. به کارگیری اینفنون در مطالعه کلیۀ کتابهای درسی بسیار مفید است. افرادی که حافظه قوی دارند، باهوش ترنیستند، فقط به فنون بیشتری برای بهسازی حافظه مسلط هستند. 1 بیان اهمیت مطلب: برای اینکه […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

روش های نوین گردآوری اطلاعات

Posted on
روش های نوین گردآوری اطلاعات

روش های نوین گردآوری اطلاعات به دلیل دسترسی به فناور یهای جدید و روش های نوین عص بشناختی،رو شهای جدیدی شکل گرفته است. اغلب روان شناسان از نر مافزارهایرایان های برای مطالعه پدیده موردنظر استفاده میکنند. بسیاری از روان شناسان با استفاده از روش های نوین، کارکردهای مغز رامطالعه می کنند. مغز شامل حدود 50 […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

راهکار شگفت انگیز تقویت اعتماد به نفس

Posted on
راهکار شگفت انگیز تقویت اعتماد به نفس

راهکار شگفت انگیز تقویت اعتماد به نفس برای اینکه ما نیروی اعتماد به خودمونو بالا ببریم و نفسمونو بزرگ کنیمو بهش پر و بال بدیم و پر قدرت در زندگیمون ظاهر بشیم به شش ابزارتأثیر گذار و شگفت انگیز درین مطلب اشاره می کنیم افزایش اعتماد بهنفس در زنان و مردان رو باهم بررسی می […]