مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

فعاليت انتقال دهنده هاي عصبي

Posted on
فعاليت انتقال دهنده هاي عصبي

فعاليت انتقال دهنده هاي عصبي ١. مولکول هاي انتقال دهنده ي عصبي تحتِ کنتر ِ ل آنزيمي ساخته مي شوند.٢. مولکول هاي انتقال دهنده ي عصبي در وزيکول ١ ها ( حفره ها ) ذخيره مي شوند.٣. مولکول هايي که از وزيکول ها ترشح مي شوند، توسطِ آنزيم ها ٤. پتانسيلِ عمل موجب مي شود […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟

Posted on
چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟

چگونه مردان افسردگی را تجربه می کنند؟ مردان بیشتر احتمال دارد کھ احساس خستگی، تحریک پذیری، از دست دادن علاقھ بھ فعالیت ھای مجرد وفعالیت ھای ناخوشایند و اختلالات خواب را تشخیص دھند، در حالی کھ زنان بیشتر بھ احساس غم و اندوه، بیارزش بودن و / یا گناه بیش از حد اعتراف می کنند. […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

واقعیت را بپذیرید و بر اساس آن عمل کنید

Posted on
واقعیت را بپذیرید و بر اساس آن عمل کنید

واقعیت را بپذیرید و بر اساس آن عمل کنید در حالی که میتوانیم چیزهاي معینی را تغییر دهیم، چیزهاي دیگر از کنترل ما خارج است.و اگر چیزي واقعاً از کنترل ما خارج است، باید یاد بگیریم که آن را بپذیریم، صرف نظر از اینکهچهقدر آرزو داریم که متفاوت باشد. ممکن است قانون جاذبه را دوست […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

به آنچه درك کرده اید خوش آمد بگویید

Posted on
به آنچه درك کرده اید خوش آمد بگویید

به آنچه درك کرده اید خوش آمد بگویید در زمان تمرین آگاهی آرمیده، شما افکار منفی،ترس ها، اندیشه های شادی آور، قضاوت هایی در مورد خودتان را درک می کنید و ما تمایل داریم کهافکار منفی را متوقف کنیم اما این یک سرکوب است و نفی کردن منفی ها. به جای آن به اینپدیده ها […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

جادوی حيوانات

Posted on
جادوی حيوانات

جادوی حيوانات مادران و کودکان پوياترين و مهيج ترين ترکيب يادگيري ممکن هستند و هميشه اينمادران بوده اند که چنين فرايندي را از خيلي وقت پيش شروع کرده اند.” گلين دومنبچه ها چيزها را با استفاده از بدن شان ياد مي گيرند. تقليد حرکت حيوانات تجربه ايشگفت انگيز در خلاقيت فراهم مي کند. از کودکتان […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

قاشق پودر شيرخشک

Posted on
قاشق پودر شيرخشک

قاشق پودر شيرخشک برنامه خانواده تان را کنترل کنيد؛ به همراه کودکتان، فعاليت هايي را انتخاب کنيد که درآنها از اشيا و اجسام بيشتري استفاده شود. و مهم تر اينکه، از اوقات فراغت و بيکاري آخر هفتهها براي اين برنامه ها استفاده کنيد. مطمئن شويد که فضاي گسترده و وسيعي- زماني که فقطخانواده هست- همراه […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

فوايد صرف وقت با پدر

Posted on
فوايد صرف وقت با پدر

فوايد صرف وقت با پدر زندگي با فشارها و تنگناها که از هر سو ما را احاطه کرده است واقعا طاقت فرساست. «والد شدن، اگرچه، نياز به دوندگي تمام عمري دارد؛ با اين حال اين محال است که که کسي » بتواند صرفا در وقفه هاي کاري يا در حال رانندگي کودکان را به مدرسه […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

يك تجربه مفيد

Posted on
يك تجربه مفيد

يك تجربه مفيد سالهاست كه من و همسرم يك بازي كوچك انجام ميدهيم كه باعث لذت ما ميشود. نام ان اين است ” بيا ببينيم چند چيز را ميتوانيم ببينيمبدون اينكه فكر كنيم بايد آن را داشته باشيم” ما اين بازي را در روزهاي دانشجويي خود در دانشكده ي تحصيلات تكميلي آغاز كردم كه بسيار […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

چطور تن صدای جذاب داشته باشیم؟

Posted on
چطور تن صدای جذاب داشته باشیم؟

ما ایران یها با فیلمها و سریال های زیادیخاطره داریم. اغلب این فیلم ها و سریا لها، در یک ویژگی مشترک اند. آن هم دوبله هایبه یادماندنی دوبلورها و تن صدای جذاب آن هاست. همیشه به این فکر می کنیم کها گر صدایی شبیه به منوچهر والی زاده، ناصر طهماسب و یا حسین عرفانی داشتیمچقدر […]

مرکز مشاوره خانواده و ازدواج

10 ماده غذایی با مصرف روزانه جهت جلوگیری و مبارزه با افسردگی

Posted on
10 ماده غذایی با مصرف روزانه جهت جلوگیری و مبارزه با افسردگی

10 ماده غذایی با مصرف روزانه جهت جلوگیری و مبارزه با افسردگی سیب: سرشار از آنتیاکسیدان و فیبردانهها: منابع کوچك اما پرقدرت امگا 3لوبیا: به دلیل داشتن رطوبت مناسب، نرمکننده فیبرها خواهد بودگوجهفرنگی: بستهبندیشده توسط سربازان مخالف افسردگیپیاز: دارای لایه هایی مبارز بر ضد سرطان و افسردگی قارچ: ابزاری مهم جهت کاهش قند خونتوت: سرشار […]