روانشناسی نوجوانان و خانواده

وسواس فکری

Posted on
وسواس فکری

وسواس فکری وسواس فکری از جمله بیماری هایی است روانشناسان، بسیار بر روی آن فوکوس دارند زیرا تقریبا حدود ۴۵% افراد یک جامعه مدرن دچار وسواس فکری هستند ، و بسیاری از افراد بدون اینکه خودشان بدانند وسواس فکری دارند که این مسئله سبب میشود در ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و خانواده دچار مشکل شوند […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس

Posted on
چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس

چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس 1 با روی خوش، از خود صبر و شكیبایی به خرج دهید و بگذارید وظیفه شناس ها عادات خود را داشته –باشند. به او فشار نیاورید، بهتر است به خود بگویید من همسرم را می شناسم او تا كارش را انجام ندهددست بردار نیست.2 انتظار نداشته باشید كه […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

همسر مناسب تیپ های شخصیتی

Posted on
همسر مناسب تیپ های شخصیتی

همسر مناسب تیپ های شخصیتی همسر مناسب وظیفه شناس هااشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت های نمایشی رامی پسندند. از سوی دیگر وظیفه شناس ها، ماجواجوها و كسانی را كه ریسك می كنند، دوست دارند.اشخاص به نسبت جدی و حساس نیز احتمالاً با استقبال وظیفه شناس ها روبرو […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

مقاومت در برابر فرهنگ پذیری

Posted on
مقاومت در برابر فرهنگ پذیری

مقاومت در برابر فرهنگ پذیری افراد خود شكوفا افرادی كاملاً سازش یافته نیستند، آنها به طرق مختلف با فرهنگ كنار می آیند، اما درمورد همه آنان می توان به یك مفهوم عمیق و معنی دار گفت كه در برابر فرهنگ پذیری مقاومت می كنندو از فرهنگی كه در آن غوطه ور شده اند نوعی جدایی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

شخصیت وظیفه شناس

Posted on
شخصیت وظیفه شناس

شخصیت وظیفه شناس وظیفه شناس ها به اصول اخلاقی پای بند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمیگیرند. آنها به خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می كنند. كار زیاد، ویژگی بارز اینگونه ی شخصیتی است وظیفه شناس ها موفقیت طلب هستند، هیچ پزشك، وكیل، دانشمند یا مقام […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

نشانه های افسردگی درکودکان دوقطبی

Posted on
نشانه های افسردگی درکودکان دوقطبی

نشانه های افسردگی درکودکان دوقطبی شکایت مداوممشکل در روابط فردیمشکل حاد در مواجهه با شکست یا عدم پذیرشارتباطات ضعیفانزوای اجتماعیکودکانی که دچار اختلال دوقطبی هستند گاهی نشانههای توهّم و هذیانگویی از خود بروزمیدهند. این نشانه ها بیشتر در اختلالاتی نظیر اسکیزوفرنی وجود دارد. مطالعات نشان می دهد که کودکان و نوجوانانی که به اختلال دوقطبی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اولويت بندي اهداف

Posted on
اولويت بندي اهداف

اولويت بندي اهداف براي كنترل بهتر زمان، شما بايد ابتدا كار را با ارزيابي اهداف كلي درزندگي آغاز كنيد. چه چيزي را مي خواهيد به دست آوريد؟ آيا ميخواهيدبه يك تعادل روحي و رواني بين زندگي كاري و خانوادگي خود برسيد؟ آيابا جديت به دنبال پيشرفت در شغل خود هستيد؟ آيا مي خواهيد سمتي دردفتر […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

تندرست بودن به چه معناست؟

Posted on
تندرست بودن به چه معناست؟

تندرست بودن به چه معناست؟ چندين شاخص براي تندرستي وجود دارد:انعطاف پذيريعملكرد خوب ماهيچه ايتحمل قلبي – تنفسي همه اين موارد سه جزء مهم هستند، اما تحمل فشار قلب و ريه، مهمتر ازبقيه موارد است. براي كسب اطمينان از اينكه آيا از قلب و ري ههاي خودبه حد كافي كار ميكشيد، بايد از برخي روش […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

راه های عملی برای دوست داشتن خود؟

Posted on
راه های عملی برای دوست داشتن خود؟

راه های عملی برای دوست داشتن خود؟ یک تصویر دوستداشتنی از خودتان بسازیداغلب ما تصویری که از خودمان در ذهن داریم یک تصویر انسان ضعیف، دوستنداشتنی وشکستخورده است و بهواسطه همین تصویر هم داریم زندگی میکنیم.اگر میخواهید آن را تغییر دهید یکی از راههای آن تصویرساز ی ذهنی است. به این صورت کهببیند اگر فردی […]

روانشناسی نوجوانان و خانواده

اختلالات شخصیت اسكیزوئید

Posted on
اختلالات شخصیت اسكیزوئید

اختلالات شخصیتاسكیزوئید الگوی نافذ گسستگی از روابط اجتماعی و محدودیت طیف تجربه و ابرازهیجان ، در موقعیت های بین فردی ، كه در اوایل بزرگسالی شروع شده و خودرا در زمینه های گوناگون نشان می دهد و با چهار تا یا بیشتر از علایم زیرمشخص است: 1 از روابط نزدیك ، از جمله عضو یك […]