مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مطب روانشناسی

Posted on
مطب روانشناسی

مطب روانشناسی مطب روانشناسی در پونک ،جنت اباد،شهر زیبا ،شهران ،کن ،بلوار فردوس ۰۲۱۲۲۸۳۱۲۴۲ بیشتر افراد از هزینه های مشاوره واهمه دارند اما با  نگاه دقیقتر  به مشاوره و ارایه راه کارهای عملی در مدت کوتاه که توسط مشاور به ما ارائه میشود  میتوان گفت که بسیار در وقت و هزینه و همچنین اعصاب خود […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

روابط بین فردی

Posted on
روابط بین فردی

روابط بین فردی افراد خود شكوفا، دارای روابط بین فردی عمیق تری از دیگر بزرگسالان می باشند. آنها قادر بههمجوشی بیشتر، عشق وسیع تر و همسانی كاملترند، و قادرند بیش از آنچه كه سایر مردم تصورش را میكنند مرزهای شخصی را از میان بردارند، به هر حال ویژگی های معین و خاصی از این روابط […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

اختلالات شخصیت وابسته

Posted on

اختلالات شخصیت وابسته نیاز عمیق و مفرط برای مورد مراقبت واقع شدن ، كه به رفتار مطیعانه و وابستهمی انجامد . و ترس از جدایی ، كه در اوایل بزرگسالی شروع می شود ، درزمینه های گوناگون وجود دارد و با پنج تا یا بیشتر از خصوصیات زیر مشخصاست : 1 بدون راهنمایی و اطمینان […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

همسر مناسب تیپ های شخصیتی

Posted on
همسر مناسب تیپ های شخصیتی

همسر مناسب تیپ های شخصیتی همسر مناسب وظیفه شناس هااشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت های نمایشی رامی پسندند. از سوی دیگر وظیفه شناس ها، ماجواجوها و كسانی را كه ریسك می كنند، دوست دارند.اشخاص به نسبت جدی و حساس نیز احتمالاً با استقبال وظیفه شناس ها روبرو […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته

Posted on
مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته

مشاوره روانشناسی مفهوم مدرنیته مدرنیته بیشتر یک تجربه تاریخی(نه یک آرمان بشري) است که می توان چهار پایه و یافرایند تاریخی را براي آن در غرب تشخیص داد:  1 رنسانس قرن 142 عقلانیت قرن 153 پروتستانتیزم قرن 164 روشنگري قرن 18 که محصول سه فرایند قبلی است. بر خلاف جایگاه تاریخی، از لحاظ چیستی و […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي

Posted on
مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي

مشاوره رغبت و تعلّق اجتماعي اين مفهوم كه شايد يكي از شاخص ترين مفاهيم در نظريه آدلرمحسوب مي شود، به نگرش هاي فر د نسبت به اجتماع اشاره دارد . از منظرآدلر تعلّق اجتماعي بدين معناست كه هر آدمي در فرايند تحول و رشدسالم، خود را جزيي از جامعة انساني دانسته و در جهت آينده […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

مشاوره روانشناسی لبخند

Posted on
مشاوره روانشناسی لبخند

مشاوره روانشناسی لبخند یکی از بهترین مهارت ها برای جذب افراد، لبخند است. تحقیقاتنشان داده که تقریباً یک سوم افراد به طور طبیعی چهره ای گشادهدارند، ثلث دیگر چهره ای خنثی دارند که به راحتی می توانند از لبخنداستفاده کنند و ثلث آخر نیز چهره ای جدی و گرفته دارند، حتی اگرفکر کنند که لبخند […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

سازگاري با حوادث زندگي

Posted on
سازگاري با حوادث زندگي

سازگاري با حوادث زندگي بهترین مشاور خانواده و مشاور ازدواج در سازگاري با حوادث زندگي سازگاري با حوادث زندگي در كنار حوادثي مانند مرگ و طلاق تجربيات ديگري نيز در زندگيهستند كه مي توانند استرس بالايي ايجاد كنند. اين حوادث شامل نقلمكان، بچه دار شدن (براي پدر و مادر)، گرفتن كار در يك كشور خارجيو […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

7 مورد از بهترين ورزشها براي كاهش استرس

Posted on
7 مورد از بهترين ورزشها براي كاهش استرس

7 مورد از بهترين ورزشها براي كاهش استرس 1 ماشين خود را در پاركينگي كه از اداره شما، دور است، پارك كنيد وسعي كنيد كه مقداري از راه را، پياده طي كنيد.2 در مسير بازگشت به طبقات پايين، به جاي پلكانهاي متحرك، ازپله ها استفاده كنيد. 3 قبل از آنكه نان روغني را روي ميزتان […]

مشاوره خانواده و ازدواج آنلاین

بهترین روانشناس در ایران و روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار

Posted on
بهترین روانشناس در ایران و روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار

بهترین روانشناس در ایران و روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار روشهايي براي كاهش استرس در محيط كار 1 علائم هشدار دهنده ي استرس زا را تشخيص دهيد و براي رفع آناقدام كنيد.2 از صحبت راجع به مواقعي كه دچار استرس هستيد نترسيد.3 وقتي دچار استرس هستيد آرام قدم بزنيد، اين امر م يتواند […]