مشاوره خانواده و ازدواج عالی

چگونه سپاسگزارتر باشیم؟

Posted on
چگونه سپاسگزارتر باشیم؟

چگونه سپاسگزارتر باشیم؟ وقتی فهمیدم هر ذره از جهان ما از انرژی ساخته شده و به گونه ای مدیریت می شود که همواره انرژیرا درک کردم. » قانون فرکانس « های مشابه در کنار هم قرار می گیرند، بزرگترین قانون زندگی، یعنیفهمیدم هر ذره ازجهان، هر اتفاق، هر فکر یا احساس، فرکانس مشخصی دارد. وقتی […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

ارتباطات برندسازی شخصی

Posted on
ارتباطات برندسازی شخصی

ارتباطات برندسازی شخصی من وقتی از کارم اخراج شدم، تشخیص دادمکه آبروی من و شبکه داخلی سازمان وقتی که خارج از آن به دنبال شغل می گردمتفاوت زیادی ندارد. من به سرعت در مورد رفتن به کنفران سها، وبلاگ نویسی،شبکه های اجتماعی و یک تصویر حرف های عمومی اقدام به یاد گیری کردم. این بخشیاز […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید

Posted on
مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید

مجموعه حرکات را با هم در نظر بگیرید تحقیقات نشان میدهد که تأثیر نشانه های غیر کلامی تقریبا پنج برابر کلام است، بهعنوان مثال اگر ببنید سیاستمداری برای شما سخنرانی میکند و به شما می گوید کهنظرات: جوانان را با آغوش باز می پذیرد در حالیکه دست به سینه ایستاده و چانه اشپایین است. آیا […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

قربانی کردن خود

Posted on
قربانی کردن خود

قربانی کردن خود یکی از ویژگ یهای افراد با کمبود اعتماد به نفس این استکه خودشان را قربانی می کنند تا جلب توجه کنند و کمبوداعتماد به نفس خود را جبران کنند. سه تا از نشانه های قربانی کردنخود عبارت است از:1.سرزنش کردن،2.توجیه کردن و3.گلایه و شکایت کردن دوستان، همیشه افرادی هستند که می خواهند […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

هر آنچه را می طلبید،بدست می آورید

Posted on
هر آنچه را می طلبید،بدست می آورید

هر آنچه را می طلبید،بدست می آورید بسیاری از انسان ها آرزو دارند احساس متفاوتی نسبت به خود داشته باشند؛اما نمیدانند چگونه احساسات خود را تغییر دهند.یکی از سریع ترین و مؤثرترین راه برایتغییر احساسات این است که توجه و تمرکزتان را به چیزی که می خواهید معطوفکنید.اگر هم تکنون شما مایل باشید که خود […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

مسئولیت پذیری و حق انتخاب

Posted on
مسئولیت پذیری و حق انتخاب

مسئولیت پذیری و حق انتخاب بعضی اف راد به دلایل ضعف هایی که در وجود و شکل گیریشخصیتشون داشتن همیشه از پذیرفتن بار مسئولیتانتخابشون شونه خالی می کنن، و هیچ وقت نمیپذیرن کهپیشامد مد نظر حاصل تصمیم و انتخاب خود اونها بوده و همیشهبه دنبال یه راه گریز و بهونه جویی هستن افراد بهانه گیر […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

سرانجام انتخاب و استقلال فکری

Posted on
سرانجام انتخاب و استقلال فکری

سرانجام انتخاب و استقلال فکری استقلال فکری یعنی این که شخص خیلی راحت بتونه در مسائلمختلف زندگیش ابراز عقیده کنه و بدون وابسته بودن به کسیتصمیمات درستی برای برنامه های کاری و زندگیش بگیره مستقل بودن به معنای مشورت نکردن نیست استقلال فکری بهاین معنی نیست که شخص در کارهاش با کسی مشورت نداشتهباشه، چون […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

این افراد با خود در صلح نیستن

Posted on
این افراد با خود در صلح نیستن

این افراد با خود در صلح نیستن دومین ویژگی افراد با اعتماد به نفس پایین اینه که اینافراد با خودشون در صلح نیستن و یکی از موضوعاتی که مااون رو یاد گرفتیم این هست که تو وقتی یک کار رو اشتباهانجام میدی تبدیل به یک انسان بد میشی و بایستیسرزنش بشی و نشانه این موضوع […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

معیارهای اعتماد به نفس

Posted on
معیارهای اعتماد به نفس

معیارهای اعتماد به نفس یکی از اولین اقدامات اعتماد به نفس، یک مقیاس 12 نقطه ای با صفرمحاسبه شده است . حداقل نمره مشخصی برای فردی است که “ترسو و بیاعتماد به نفس است، خجالتی، هرگز تصمیم گیری نمی کند، خودمختاریندارد” و بیشترین نمره برای کسی که “قادر به تصمیم گیری است، کاملامطمئن و مطمئن […]

مشاوره خانواده و ازدواج عالی

درماندگی آموخته شده

Posted on

درماندگی آموخته شده بسیاری از ناتوانی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعاً نمی توانیم؛ یعنی باورمی کنیم که ناتوانیم و کنترلی بر محیط خود نداریم و برای تغییر دادن شرایط نمی توانیم کاریانجام دهیم؛ در نتیجه، انگیزه عمل در ما به وجود نمی آید و تلاشی نمی کنیم. وقتی افراد به تکلیفی […]