مشاوره و روانشناسی نوجوان

قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟

Posted on
قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟

قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟ ذهن ما بهصورت مرتب در حال فرستادن ارتعاش بهکائنات و جهان هستی میباشد و هر چیزی که میبینید،میشنوید، فکر میکنید، در واقع شامل قانون ارتعاش میشود و روی هر موضوعی تمرکز کنید از همان جنسبیشتر ارتعاش ساطع میشود و به هر چیزی در زندگیتوجه کنید از همان طیف وارد زندگی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

منیزیوم برای افسردگی

Posted on
منیزیوم برای افسردگی

منیزیوم برای افسردگی ما منیزیم را کماهمیت میدانیم. درحالیکه چهارمین ماده معدنی فراوان در بدن است که از طریقرژیم غذایی باید تأمین گردد. این عنصر در بیش از 322 سیستم آنزیم، تنظیمکننده، و طیف وسیعیاز فعالیتهای بیومکانیك بدن فعال است. بدون آن بدن ما نمیتواند انرژی تولید کند، سنتز DNAیا RNA مختل میشود، یا ضربان […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

سلامت تغذیه

Posted on
سلامت تغذیه

سلامت تغذیه سلامت تغذیه یکی از اجزای مهم کیفیت زندگی در میان افراد مسن است. شیوع آن در افراد سالخورده و سالم 10-5% و نسبتاً کم است 60-30% متعلق به بیماران بستری شده، درصد بالای سالخوردگی و ماندن در خانه، است. بیشترین سالمندان دارای سوءتغذیهمیباشند. زیرا با کاهش اشتها، کاهش مصرف غذا و عدم لذت […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

آشنایی با ذهن خودآگاه

Posted on
آشنایی با ذهن خودآگاه

آشنایی با ذهن خودآگاه ذهن خودآگاه از طریق حواس پنج گانه با دنیای بیرون ارتباط برقرارمیکند و از آن مطلع میشود.شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در انجام برخی امور اهمال کاریکنید و آن کار را به وقت دیگر موکول کنید. مثلا تصمیم میگیرید از فردازودتر بیدار شوید و ورزش کنید اما وقتی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

قدرت شروع کردن و ادامه دادن

Posted on
قدرت شروع کردن و ادامه دادن

قدرت شروع کردن و ادامه دادن در زندگی روزانه خود به صورت مداوم با فعالیتهایی روبهرو میشویم که هیچ علاقهای به آنهانداریم، فعالیتهایی که نمیخواهیم انجامشان بدهیم، کارهایی که خستهکننده هستند یاکارهایی که شک داریم توانایی انجام دادن آنها را داشته باشیم. در این شرایط تمایل داریمکه کارهایمان را به عقب بیندازیم. همین که به […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

خود را وقف هدف اصلی تان کنید

Posted on
خود را وقف هدف اصلی تان کنید

خود را وقف هدف اصلی تان کنید هدف اصلی اکثر ما همان موفقیت است.موفقیت یعنی شادی و احساس غرور و سربلندی.برای اینکه ما نیز به یک انسان موفق تبدیل شویم باید الگویی برای خود معین کنیم. این الگوها کسانی هستند که هیچ گاه تسلیم شرایط نشدند و شرایط را به نفع خودتبدیل کرده اند.از سطوح […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

تصمیم و باز هم تصمیم!

Posted on

تصمیم و باز هم تصمیم! تا حالا فکر کرده ایید که دانشمندان،مخترعان بزرگ،پزشکان معروفدنیا،ورزشکاران حرفه ایی چگونه توانسته اند به این درجات موفقیت درستیابند؟آیا فکر می کنید آن ها بدون تلاش و زحمت به این جایگاه دست یافتهاند؟خیر این چنین نیست.آنها نیر موانعی بر سر راه داشته اند.سختی ها هموارهدر راه آن ها حضور پر […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

چگونه اصل ذهن را پیدا کنید ؟

Posted on
چگونه اصل ذهن را پیدا کنید ؟

چگونه اصل ذهن را پیدا کنید ؟ اینکه ما بخوایم تمام ذهن رو بشناسیم و بخوایم از اوناستفاده کنیم یک پروس های هستش که باعث میشه ماخیلی وقتها در اطلاعات غرق بشیم و نتونیم مسیر درسترو پیدا کنیم چون ما با یک برداشت اشتباه یک مسیراشتباه رو در پیش میگیریم. به همین دلیل بر اساس […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

تصمیم بینقص وجود ندارد.

Posted on
تصمیم بینقص وجود ندارد.

تصمیم بینقص وجود ندارد. پس همین الآن تصمیم بگیریم. به تنبلی ادامه میدهیم یا کنار میگذاریم؟اگر تصمیمی نگرفتید یا تصمیمتان ادامه دادن به تنبلی است، لطفا به خواندن این کتاب ادامه ندهید.چون ادامه محتوا به هیچ دردی نمیخورد. پیشنهاد میکنم به جای خواندن ادامه کتاب، کار مفید تریانجام دهید. در جمع خانواده باشید. فیلم سینمایی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

اصلا سخت کوشی چیست؟

Posted on
اصلا سخت کوشی چیست؟

اصلا سخت کوشی چیست؟ کار های به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشوند.1 . ضرورت: کار هایی هستند که مهلت انجامشان تمام شده. مثلا پرداخت قبض، خرید نیاز هایخانه، تحویل پروژه، انجام وظایف روزمره2 . حماقت: کار هایی که مهم هستند. ولی معمولا کارهای مهم تر از آنها هم پیدا میشود. مرتبکردن انبار، مرتب […]