مشاوره و روانشناسی نوجوان

تکنیک های ایجاد نظم و انضباط در کودکان

Posted on
تکنیک های ایجاد نظم و انضباط در کودکان

تکنیک های ایجاد نظم و انضباط در کودکان اسباب بازیها:می توان از تصاویر یا نقاشی هایی برای یادآوری اینکه محل هر کدام کجاست استفاده کرد. از تصاویر بریده شده از روزنامه یا روی جعبه اسباب بازی استفاده کنید. تصاویر مذکور را روی قفسه یا جعبه ها بچسبانید بنحوی که کودک بداند که اسباب بازی مشخصی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

شخصیت مراقب

Posted on
شخصیت مراقب

شخصیت مراقب مراقب ها، با شش ویژگی زیر شناسایی می شوند: 1 استقلال: شخصیت مراقب از استقلال زیاد برخوردار است. به توصیه و مشاوره با دیگران محتاج –نیست، به سادگی تصمیم می گیرد و می تواند از خودش مراقبت كند.2 احتیاط: در برخورد با دیگران متوجه و هشیار است و قبل از برقراری ارتباط با […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

اختلالات شخصیت

Posted on

اختلالات شخصیت الگوی نافذ اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب ، كمال طلبی و كنترل روانی و بین فردی ، به بهای از دست دادن انعطاف پذیری ، صراحت وكارایی كه در اوایلبزرگسالی شروع می شود ، در زمینه های گوناگون وجود دارد ، وبا چهار تا یابیشتر از خصوصیات زیر مشخص است : : […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

روش هاي اصلاح لکنت زبان

Posted on
روش هاي اصلاح لکنت زبان

روش هاي اصلاح لکنت زبان 1 روش زبانی یا بیانی یا تلفظیبراي کودکان 7 سال به بالا می باشد در این روش تمرین هاي مربوط به رها ساختن عضلانیجلوگیري از گیر و فشار از اهمیت بسزایی برخوردار است.-2 روش دو جانبه یا مکملبیشتر براي کودکان 3 تا 7 سال استفاده می شود و هدف آن […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

روش هاي درمان بیش فعالی

Posted on
روش هاي درمان بیش فعالی

روش هاي درمان بیش فعالی علت هاي عمده ایجاد اختلال بیش فعالی و نقص توجهعلت هاي ایجاد اختلال ب یش فعالی و کم توجهی هنوز به طور قطعی مشخص نیست اما عواملژنتیک، عوامل عصب شناختی و عصبی  شیمیایی، سم هاي محیطی، عوامل مربوط به تغذیه، عواملروانشناختی (تعامل طبیعت  تربیت) و نوع رفتار والدین از جمله […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاوره و روانشناسی حد و مرز فیزیکی

Posted on
مشاوره و روانشناسی حد و مرز فیزیکی

مشاوره و روانشناسی حد و مرز فیزیکی این نوع مرزبندی به شما کمک میکند تا محدوده خود را از نظر فیزیکی مشخص کنید. حد و مرزهایفیزیکی؛ شامل بدن، گرایشات جنسی، حریم شخصی و چیزهای دیگری مانند لباس، خانه، امنیت، پول، وغیره میشود. یک نمونه از حد و مرز فیزیکی زمانی است که شخصی به سوی […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاوره و روانشناسی مهارتهای زندگی

Posted on
مشاوره و روانشناسی مهارتهای زندگی

مشاوره و روانشناسی مهارتهای زندگی اگر شما فقط به جنبه منفی مسایل توجه کنید و اتفاقات را کامل و با نقص‌ها و خوبی‌هایش نبینید، دچار تحریف شناختی “فیتر ذهنی” شده‌اید. در این صورت شما جنبه‌های مثبت را نادیده می گیرید.افرادی که دارای این نوع افکار هستند تحت تاثیر یک حادثه منفی همه واقعیت را تار […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاوره و روانشناسی خودباوری

Posted on
مشاوره و روانشناسی خودباوری

مشاوره و روانشناسی خودباوری خودباور یمسئله خودباور ی همانند یک آفت هست که به جان انسانها افتاده است بهطور یکه افراد کمیهستند که به خودشان و تواناییهایشان باور دارند و این مسئله به طور کامل مربوط به عزت نفساست. بهطور یکه اگر ما عزت نفس پایینی داشته باشیم به مراتب خودباور ی ما هم به […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

مشاوره و روانشناسی زندگی اشتباه

Posted on
مشاوره و روانشناسی زندگی اشتباه

مشاوره و روانشناسی زندگی اشتباه سخنی است مشهور از نیچه و شاید هم شوپنهاور که می گوید:“زندگی بدون #موسیقی، اشتباهی بیش نیست!”به گمانم کامل تر و به حقیقت نزدیک تر این است اگر بگوییم:زندگی بدون #عشق و بدون #موسیقی اشتباهی بیش نیست.از نگاهِ مولانا هر لحظه ای از عمر آدمی که بدون شورمندی ها و […]

مشاوره و روانشناسی نوجوان

از یادداشتهای یک روانشناس

Posted on
از یادداشتهای یک روانشناس

از یادداشتهای یک روانشناس از یادداشت های یک #روانپزشک امروز یك آقای ٨٥ ساله را در بیمارستان ویزیت كردم.به دنبال دیابت پیش رفته و عفونت مزمن ناشی از آن، پای راستش از زیر زانو قطع شده بود. پزشك غدد، مشاوره روانپزشكی درخواست كرده بود.این دیالوگ بین من و مراجعم است:– در پرونده تون خوندم كه […]