مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

ساختن کامل استعداد

Posted on
ساختن کامل استعداد

ساختن کامل استعداد تک تک ما بر اساس طرحی دقیق و برای اجرای نقشی یگانه خلق شده ایم، اما این نقش خودبه خود اجرانمی شود، ما دارای قوهٔ اراده و اختیار هستیم و جز با خواستهٔ خود؛ قادر به تحقق آن نخواهیم بود. شکوفاساختن کامل استعدادها و پتانسیل های انسانی مان شاید مهم ترین هدف […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

امور ورزشي

Posted on
امور ورزشي

امور ورزشي در اجراي فعاليت هاي ورزشي توجه به سن، توانايي جسماني، جنسيت و ميزانعلاقه افراد مي تواند از عوامل مؤثر و تعيين كننده باشد معمولاً فعاليت هاي ورزشي به 3 گروه عمده تقسيم مي شوند: 1 فعاليتهاي ورزشي تفريحي-2 مسابقات-3 فعاليتهاي ورزشي حرفه اي امور ورزشي تفريحي با توجه به اهميت تعيين كننده فعاليت […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

مشاوره تربیت فرزند

Posted on
مشاوره تربیت فرزند

مشاوره تربیت فرزند مشاوره تربیت فرزند ،تقریبا همه انسانها در زندگی خود ، هدفهایی دارند ، همگان تمایل به بزرگ شدن و تشکیل خانواده و داشتن فرزند هستند اما در بیشتر مواقع همین والدین با داشتن کلیه آرزوها و نقشه هایی که برای فرزندان و تربیت آنها کشیده بودند دچار نا امیدی شده و گاها […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

اختلال دوقطبی در کودکان

Posted on
اختلال دوقطبی در کودکان

اختلال دوقطبی در کودکان به اولیایی که نشانه ها ورفتارهای مرتبط با اختلال دوقطبی را به مدّت حداقل دو هفته درکودکانشانمشاهده میکنند توصیه میشود که حتماً با پزشک متخصص مشورت کنند. البته تشخیص اختلالدوقطبی در کودکان میتواند دشوار و بحثانگیز باشد زیرا معیار و ضابطه تشخیصی جداگانهایبرای اینگونه کودکان وجود ندارد. با وجود این، بسیاری […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

ویژگی هر کودك خشونت گرا

Posted on
ویژگی هر کودك خشونت گرا

ویژگی هر کودك خشونت گرا چه کودکانی خشونت گراهستند؟کودکان قُلدر، به تسلط بر دیگران و کنترل آن ها تمایل دارند . آن ها از شیوه هاي مختلفی استفادهمی کنند . دامنۀ رفتارهاي تهاجمی آن ها، از متلک گویی، نام گذلري، تمسخر و شایعه پراکنی ه ايزشت تا تهدید کودکان دیگر، گسترده است . کودکان خشونت […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

مشاوره کودک شب ادراری کودکان

Posted on
مشاوره کودک شب ادراری کودکان

مشاوره کودک شب ادراری کودکان قصه درمانی برای درمان شب ادراری در کودکان شب ادراری،مرحله ای عادی در سیر کنترل مثانه است.کودکان معمولا،این سیر یادگیری را در حدود دو سالگی آغاز میکنند.اما در مورد برخی بچه ها ممکن است این یادگیری تا سن شش سالگی به طول انجامد.در طول این دوره اغلب بچه ها،گهگاه شب […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

مشاوره کودک لجبازی کودکان

Posted on
مشاوره کودک لجبازی کودکان

مشاوره کودک لجبازی کودکان مشکلات والدین باعث لجبازی کودکان میشود: ⚛️ مادر افسرده ای که حوصله روبرو شدن با خودمحوری های بچه را ندارد، این بی حوصلگی را به او نشان می دهد و با واکنشش یا بچه را به لاک افسردگی فرو می برد یا باعث تشدید لجبازی ها و طولانی شدن دوره خودمحوری […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

مشاوره اعتماد به نفس کودک

Posted on
مشاوره اعتماد به نفس کودک

مشاوره اعتماد به نفس کودک کودکانایجاد اعتماد به نفس در کودک ممکن است دشوار به نظر برسد .به عنوانمثال ، فنتون پیشنهاد کرد که تنها کودکان به عنوان یک گروه، نسبت بهسایر فرزندان اعتماد به نفس دارند. نوجوانان و جوانانی که ارتباط کمی بادوستان دارند، اعتماد به نفس کمتری دارند. عملکرد موفق کودکان درموسیقی نیز […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

پول توجيبي کودکان

Posted on
پول توجيبي کودکان

پول توجيبي بهعنوان يكي از ابزارهاي مهم پرورشي و تقويت جنبه هاي خلاق مـديريت اقتصادي فرزند و نيز آموزش مهارت خريـدكردن، پـس انـداز كردن و پاسـخ بـه نيازهـا،اولويت بندي نيازها، تشويق و معامله كردن در خانه ها محسوب مي شود و به ايـ ن منظـوربايد نسبت به پرداخت پول توجيبي مطابق با دستورالعمل اجرايي اقدام […]

مشاوره و روانشناسی کودک رایگان آنلاین

مشاور کودک اقدسیه 02126851286

Posted on
کودک

مشاور کودک اقدسیه 02126851286 نزدیک ترین مشاور کودک به  اقدسیه  02126851286 روانشناسی و مشاوره خانواده، روانشناسی و مشاوره کودک، روانشناسی و مشاوره ازدواج ، روانشناسی و مشاوره نوجوان، روانکاوی، روانپزشک، ارامش درمانی، هیپنوتراپی، استرس ؛ پرخاشگری ، خانواده ،نزدیک ترین مشاور کودک به  اقدسیه  02126851286 مشاوره و روانشناسی تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی […]